Zoekresultaten

Er zijn 5 zoekresultaten voor *.
29 oktober 2009

Welvaartsanalyse in vervoersnetwerken

Publicatie

Twee manieren van meten van welvaartswinsten in vervoersnetwerken geven dezelfde uitkomst.

27 april 2006

Knelpuntanalyse voor de corridor Rotterdam-Antwerpen. Ten behoeve van het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ).

Publicatie

In het kader van het project Mainport Corridor Zuid wordt gewerkt aan voorstellen ter verbetering van de bereikbaarheid over de weg in de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen.

17 juni 2005

Economische analyse van verschillende vormen van prijsbeleid voor het wegverkeer

Publicatie

Nieuwe wegen waar dat niet al te duur is, specifieke heffingen op andere drukke plaatsen.

1 april 2004

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

Publicatie

Twee maatschappelijke kosten-batenanalyses door het CPB beoordeeld.

17 december 2003

Kengetallen kosten-batenanalyse project 'Zuidas Amsterdam'

Publicatie

Project Zuidas in zijn huidige vorm maatschappelijk niet rendabel.