Zoekresultaten

Er zijn 7 zoekresultaten voor *.
31 januari 2017

Presentatie: About CPB

Deze Engelstalige presentatie is gebruikt door Paul Besseling tijdens het 'Seminar on National Productivity Boards' op 20 januari 2017 in Riga, Letland.

4 november 2011

SP alternatief voor de premiestelling ZVW

De SP stelt voor om de financiering van de curatieve zorg (zvw) aan te passen.

No title
14 april 2011

Presentatie 'Zorguitgaven en overheidsfinancien; Wat staat ons te wachten?'

Dit is de presentatie die door Paul Besseling is gebruikt tijdens de VGE Masterclass 2011 - “De (on)betaalbaarheid van gezondheidszorg”, op 14 april 2011 in Rotterdam

14 april 2011

Presentatie 'Zorguitgaven en overheidsfinancien; Wat staat ons te wachten?'

Dit is de presentatie die door Paul Besseling is gebruikt tijdens de VGE Masterclass 2011 - “De (on)betaalbaarheid van gezondheidszorg”, op 14 april 2011 in Rotterdam

25 februari 2011

Plausibiliteitstoets op de raming van het benodigde aantal artsen en specialisten in een vergrijzend Nederland

Het CPB heeft beoordeeld of de raming van het Capaciteitsorgaan (Capaciteitsplan 2010) over de benodigde instroom in de verschillende medisch-specialistische opleidingen plausibel is.

No title
20 december 2006

Aanpassing WLO scenario's voor het containervervoer

In dit memorandum worden de scenario's voor het containervervoer in de studie Welvaart en Leefomgeving bijgesteld.

1 juni 2001

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2003-2006

Wat is de budgettaire ruimte in de komende kabinetsperiode?