Zoekresultaten

Er zijn 4 zoekresultaten voor *.
20 april 2016

Aspecten van brede welvaart in CPB-studies

De Werkgroep Breed welvaartsbegrip van de Tweede Kamer bereidt een eventueel parlementair onderzoek voor.

No title
22 mei 2008

Economische effecten van regulering en subsidiering van de huurwoningmarkt.

Deze studie onderzoekt de gevolgen van het woninghuurbeleid voor de hoogte van de huren, de vraag naar en het aanbod van huurwoningen en de welvaarts- en inkomenseffecten.

1 april 2004

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

Twee maatschappelijke kosten-batenanalyses door het CPB beoordeeld.

20 juni 2001

Analyse van de voorstellen van de Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid ('Donner II')

Hoe pakken de voorstellen van de 'Commissie Donner II' uit?