Zoekresultaten

Er zijn 4 zoekresultaten.
29 oktober 2009

Welvaartsanalyse in vervoersnetwerken

Twee manieren van meten van welvaartswinsten in vervoersnetwerken geven dezelfde uitkomst.

27 april 2006

Knelpuntanalyse voor de corridor Rotterdam-Antwerpen. Ten behoeve van het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ).

In het kader van het project Mainport Corridor Zuid wordt gewerkt aan voorstellen ter verbetering van de bereikbaarheid over de weg in de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen.

17 juni 2005

Economische analyse van verschillende vormen van prijsbeleid voor het wegverkeer

Nieuwe wegen waar dat niet al te duur is, specifieke heffingen op andere drukke plaatsen.

17 december 2003

Kengetallen kosten-batenanalyse project 'Zuidas Amsterdam'

Project Zuidas in zijn huidige vorm maatschappelijk niet rendabel.