Zoekresultaten

Er zijn 12 zoekresultaten voor *.
25 juli 2011

Algemene ziekenhuizen in financiële nood; Overheidsinterventie heroverwogen

Publicatie

Overheidsingrijpen bij ziekenhuizen in financiële nood neemt de dreiging van faillissement weg, houdt inefficiënte ziekenhuizen overeind en verslechtert zo de doelmatigheid in de zorg.

11 mei 2010

De reactie van scholen op kwaliteitsoordelen: een empirische analyse van het secundair onderwijs in Nederland

Publicatie

Scholen verbeteren hun kwaliteit na een slechte beoordeling door Trouw.

11 mei 2010

De beoordeling van scholen: hoe in Nederland informatie over kwaliteit de schoolkeuze beïnvloedt

Publicatie

Oordeel van Trouw over kwaliteit van scholen speelt rol bij keuze voor middelbare school.

10 maart 2010

De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek

Publicatie

Zijn de corporaties wel de meest aangewezen partij om de publieke doelstellingen van het sociale huurbeleid te bereiken?

27 november 2009

Afromen, parkeren en andere bedoelde en onbedoelde effecten van prestatieprikkels voor reïntegratiebedrijven

Publicatie

Welke effecten hebben prestatieprikkels voor reïntegratiebedrijven?

27 november 2009

Uitbesteding van reïntegratie: gebruik en nut

Publicatie

Sociale diensten met een krap reïntegratiebudget zijn eerder geneigd reïntegratie uit te besteden.

30 oktober 2008

Op zoek naar winst voor de maatschappelijke onderneming; een economische analyse

Publicatie

Medio 2007 bracht het kabinet een voorontwerp in 2007 voor een (additionele) rechtsvorm van de Maatschappelijke Onderneming uit.

7 maart 2007

Maken non-profit organisaties een verschil? Evaluatie van 'non-profit' versus 'for-profit' organisaties in sociale dienstverlening

Publicatie

In dit rapport ontwikkelen we een kader ter bepaling van de omstandigheden waaronder het zinvol is voor de overheid om niet op winst gerichte organisaties te subsidiëren of anderszins te bevoordelen.

12 december 2006

Measuring the effectiveness of Public Employment Service (PES) workers; an empirical analysis based on the performance outcomes of regional employment offices

Publicatie

Deze studie onderzoekt de effectiviteit van (extra) werknemers bij CWI-kantoren.

30 augustus 2004

Goed aanbesteed is het halve werk: een economische analyse van de aanbesteding van reïntegratie

Publicatie

Goed aanbesteed is het halve werk.