Zoekresultaten

Er zijn 38 zoekresultaten voor *.
12 december 2006

Arbeidsaanbod naar sociaaldemografische kenmerken

Publicatie

In dit memorandum wordt een overzicht gegeven van het arbeidsaanbod in Nederland naar verschillende sociaaldemografische kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, gezinssituatie, opleiding en etniciteit.

12 mei 2006

De structurele groei van het arbeidsaanbod op middellange termijn

Publicatie

In dit memorandum wordt de structurele groei van het arbeidsaanbod in de periode 2008-2011 beschreven.

16 december 2005

Arbeidsaanbod tot 2050: een beleidsneutraal scenario

Publicatie

In dit memorandum beschrijven we een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod tot 2050.

14 december 2005

Early retirement behaviour in the Netherlands; evidence from a policy reform

Publicatie

Door de aanpassing van de vervroegde uittredingsregelingen (VUT) zijn werknemers vervroegde uittreding gaan uitstellen.

22 november 2005

Belastingherziening 2001 en de werkgelegenheid van vrouwen; een analyse op basis van de Enquête Beroepsbevolking

Publicatie

Nieuw belastingstelsel stimuleert arbeidsparticipatie partners.

8 november 2004

Prepensioen en arbeidsparticipatie ouderen

Publicatie

Dit onderzoek laat zien dat de overgang van VUT naar prepensioen een belangrijk effect sorteert op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers.

1 april 2004

Explaining the growth of part-time employment; factors of supply and demand

Publicatie

Nederland heeft het hoogste aandeel deeltijdwerk van alle OESO-landen en de groei van deeltijdwerk blijft zich doorzette

6 oktober 2003

Herverdelingseffecten van Immigratie

Publicatie

In dit memorandum bestuderen we de voor- en nadelen die de autochtone bevolking ten deel vallen door immigratie.