Zoekresultaten

Er zijn 63 zoekresultaten voor *.
9 maart 2011

Effecten van verticale fusies en exclusieve contracten in de zorg

Effecten van verticale fusies en exclusieve contracten in de zorg .

Foto van de omslag van CPB Discussion Paper 172
1 oktober 2010

Ex-postcorrectiemechanismen in de Zorgverzekeringswet: hoe nu verder?

Risicoverevening speelt sleutelrol in nieuw zorgstelsel.

11 juni 2010

Concurrentie tussen zorgverzekeraars: het effect van groepscontracten

Wat bepaalt de zorgpremie in collectieve contracten?

3 maart 2010

Recente ontwikkelingen in Nederlandse ziekenhuizen; wat is de invloed van marktwerking op intramurale ziekenhuiszorg?

Dit memorandum onderzoekt de effecten van de introductie van regulerende marktwerking in Nederlandse intramurale ziekenhuiszorg.

16 juni 2006

Handle with care! Sturingsmodellen voor een doelmatige ouderenzorg.

Het huidige bekostigingsmodel voor de ouderenzorg in de AWBZ kent weinig prikkels tot doelmatigheid.

12 juni 2006

Een scenario voor de zorguitgaven 2008-2011

Deze studie beschrijft een scenario voor de zorguitgaven voor de middellange termijn bij ongewijzigd beleid.