Zoekresultaten

Er zijn 10 zoekresultaten voor *.
19 augustus 2019

Verbeteropties gemeentepolis

Gemeentepolissen zijn een groot goed, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Het CPB doet 3 aanbevelingen.

No title
19 augustus 2019

Verbeteropties gemeentepolis

Gemeentepolissen zijn een groot goed, maar er zijn verbeteringen mogelijk. Het CPB doet 3 aanbevelingen.

No title
24 maart 2016

Beperkt een onafhankelijke indicatiestelling het gebruik van langdurige zorg?

Een belangrijke vraag in de zorg is wie moet beoordelen welke en hoeveel zorg een patiënt nodig heeft.

No title
17 maart 2016

Risicoverevening in de Zorgverzekeringswet: nieuwe uitdagingen voor de toekomst

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal partijen verzocht om een ‘position paper’ te schrijven over de toekomst van de risicoverevening. Deze CPB Notitie bevat het position paper van het CPB.

No title
22 oktober 2015

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten.

26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Zorguitgaven groeien sneller dan BBP.

16 juli 2001

Een scenario voor de zorguitgaven 2003-2006

Sterke stijging uitgaven aan gezondheidszorg verwacht.

1 augustus 1999

Evenwichtswaarden en loonflexibiliteit in Europa

Evenwichtswerkloosheid lager dan eerder werd aangenomen