Zoekresultaten

Er zijn 11 zoekresultaten voor *.
23 april 2009

Arbeidsmarkt ouderen: beter functionerende markt is het meest urgent

De markt voor oudere werknemers kent een lage mobiliteit en weinig kansen voor oudere werklozen.

23 april 2009

Arbeidsmarkt ouderen: beter functionerende markt is het meest urgent

De markt voor oudere werknemers kent een lage mobiliteit en weinig kansen voor oudere werklozen.

10 maart 2006

De welvaartsstaat opnieuw uitgevonden

De verzorgingsstaat staat onder druk. Vergrijzing en globalisering dreigen de overheidsfinanciën onhoudbaar te maken.

10 maart 2006

De welvaartsstaat opnieuw uitgevonden

De verzorgingsstaat staat onder druk. Vergrijzing en globalisering dreigen de overheidsfinanciën onhoudbaar te maken.

18 maart 2003

European wage coordination; nightmare or dream to come true? An economic analysis of wage bargaining institutions in the EU

De onderhandelingsmacht van vakbonden is de laatste decennia geleidelijk afgenomen als gevolg van de Europese integratie.

1 februari 2000

Belastingbeleid in een model voor het zoeken op de arbeidsmarkt met behulp van training

Dit document ontwikkelt een model voor het zoeken op de arbeidsmarkt met behulp van training.

1 maart 1999

Een EICT model voor Nederland: simulaties met het model Mimic

Een EICT model voor Nederland: simulaties met het model Mimic