Zoekresultaten

Er zijn 12 zoekresultaten voor *.
23 november 2009

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU

Publicatie

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU brengt geen grote welvaartswinsten mee.

23 november 2009

Consolidatie van de vennootschapsbelasting en betere samenwerking in de Europese Unie

Publicatie

Consolidatie van de Vpb kan leiden tot een licht positieve welvaartswinst voor de EU.

21 juli 2009

Een toegepaste analyse van twee hervormingen van de vennootschapsbelasting in de EU

Publicatie

Beëindiging fiscale bevoordeling van financiering met vreemd vermogen levert welvaartswinst.

17 januari 2008

Vennootschapsbelasting en rechtsvorm van ondernemingen in de EU

Publicatie

Lagere tarieven, hogere opbrengsten van vennootschapsbelasting.

30 maart 2004

De economische gevolgen van toetreding van Turkije tot de EU

Publicatie

Vooral Turkije zelf gebaat bij toetreding tot EU.

21 oktober 2003

Vier toekomstscenario's voor Europa.

Publicatie

Hoe ziet de Europese Unie er over 20 jaar uit? Deze studie ontwikkelt vier scenario's voor de toekomst van de Europese Unie.

16 september 2003

Sociaal Europa. Europese verkenning 1

Publicatie

Deze verkenning besteedt onder meer aandacht aan de publieke opinie in Nederland en andere EU-lidstaten over de Europese integratie.

18 maart 2003

European wage coordination; nightmare or dream to come true? An economic analysis of wage bargaining institutions in the EU

Publicatie

De onderhandelingsmacht van vakbonden is de laatste decennia geleidelijk afgenomen als gevolg van de Europese integratie.

9 april 2002

Funds and games; the economics of European cohesion policy

Publicatie

In deze studie onderzoekt het CPB het in omvang groeiende Europese cohesiebeleid.

28 november 2001

Taxation and foreign direct investment; a synthesis of empirical research

Publicatie

Dit artikel bespreekt de empirische literatuur over de invloed van de vennootschapsbelasting op de allocatie van directe buitenlandse investeringen.