Zoekresultaten

Er zijn 19 zoekresultaten voor *.
23 november 2009

Consolidatie van de vennootschapsbelasting en betere samenwerking in de Europese Unie

Consolidatie van de Vpb kan leiden tot een licht positieve welvaartswinst voor de EU.

23 november 2009

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU brengt geen grote welvaartswinsten mee.

21 juli 2009

Een toegepaste analyse van twee hervormingen van de vennootschapsbelasting in de EU

Beëindiging fiscale bevoordeling van financiering met vreemd vermogen levert welvaartswinst.

17 januari 2008

Vennootschapsbelasting en rechtsvorm van ondernemingen in de EU

Lagere tarieven, hogere opbrengsten van vennootschapsbelasting.

30 maart 2004

De economische gevolgen van toetreding van Turkije tot de EU

Vooral Turkije zelf gebaat bij toetreding tot EU.

21 oktober 2003

Vier toekomstscenario's voor Europa.

Hoe ziet de Europese Unie er over 20 jaar uit? Deze studie ontwikkelt vier scenario's voor de toekomst van de Europese Unie.

21 oktober 2003

Vier toekomstscenario's voor Europa.

Hoe ziet de Europese Unie er over 20 jaar uit? Deze studie ontwikkelt vier scenario's voor de toekomst van de Europese Unie.

16 september 2003

Sociaal Europa. Europese verkenning 1

Deze verkenning besteedt onder meer aandacht aan de publieke opinie in Nederland en andere EU-lidstaten over de Europese integratie.