Zoekresultaten

Er zijn 3 zoekresultaten voor *.
23 november 2009

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU

Publicatie

Harmonisatie van de vennootschapsbelasting in de EU brengt geen grote welvaartswinsten mee.

23 november 2009

Consolidatie van de vennootschapsbelasting en betere samenwerking in de Europese Unie

Publicatie

Consolidatie van de Vpb kan leiden tot een licht positieve welvaartswinst voor de EU.

21 juli 2009

Een toegepaste analyse van twee hervormingen van de vennootschapsbelasting in de EU

Publicatie

Beëindiging fiscale bevoordeling van financiering met vreemd vermogen levert welvaartswinst.