Zoekresultaten

Er zijn 8 zoekresultaten voor *.
3 maart 2009

De relatie tussen toetreding, uittredeing en productiviteit: een overzicht van recente theoretische en empirische literatuur

Publicatie

Decompositiemethoden laten zien dat toe- en uittreding sterk bijdragen aan de toename van de productiviteit.

13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Publicatie

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

10 januari 2008

Verticale uitsluiting: een raamwerk voor beleidsmakers

Publicatie

Als je naar huis belt, het licht aandoet, of een zorgverzekering koopt, neem je een product af van een verticale keten van toeleveranciers en verkopende bedrijven.

18 juni 2007

Publieke en private rollen bij de weginfrastructuur: een verkenning van het marktfalen, overheidsinstrumenten en overheidsfalen.

Publicatie

Aan de hand van een 'maaiveld'-situatie bespreken wij redenen voor marktfalen waardoor de voorziening van weginfrastructuur door de markt mogelijk niet optimaal is vanuit een welvaartperspectief.

15 december 2006

Liberalisering van de Europese energiemarkten: uitdagingen en beleidsopties

Publicatie

Het liberaliseringsproces in de Europese elektriciteits- en gasmarkten is begonnen in de jaren negentig.

29 september 2005

Schakel de mededinging in; oorzaken, gevolgen en beleidsimplicaties van overstapkosten voor consumenten

Publicatie

Concurrentie werkt alleen als consumenten makkelijk van de ene naar de andere aanbieder kunnen overstappen.

27 april 2005

Verticale splitsing van energiedistributiebedrijven; verscheidene opties voor opsplitsing beoordeeld

Publicatie

Welvaartseffect eigendomssplitsing distributienetten onduidelijk.

9 december 2004

Het zekere voor het onzekere nemen? Bedrijfszekerheidbeleid in netwerksectoren

Publicatie

Dit rapport ontwikkelt een routekaart die beleidsmakers helpt beleid te ontwikkelen voor bedrijfszekerheid in netwerksectoren.