Zoekresultaten

Er zijn 21 zoekresultaten voor *.
25 juli 2011

Algemene ziekenhuizen in financiële nood; Overheidsinterventie heroverwogen

Overheidsingrijpen bij ziekenhuizen in financiële nood neemt de dreiging van faillissement weg, houdt inefficiënte ziekenhuizen overeind en verslechtert zo de doelmatigheid in de zorg.

1 oktober 2010

Ex-postcorrectiemechanismen in de Zorgverzekeringswet: hoe nu verder?

Risicoverevening speelt sleutelrol in nieuw zorgstelsel.

30 oktober 2008

Op zoek naar winst voor de maatschappelijke onderneming; een economische analyse

Medio 2007 bracht het kabinet een voorontwerp in 2007 voor een (additionele) rechtsvorm van de Maatschappelijke Onderneming uit.

13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

23 maart 2004

Momentopname van de AWBZ: een analyse van de sterke en zwakke punten

Nog ruimte voor verbetering van gemoderniseerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

29 januari 2003

Zorg voor concurrentie: een analyse van het nieuwe zorgstelsel

Meer concurrentie in nieuw zorgstelsel.

1 november 2000

Gereguleerde concurrentie op de markt van zorgverzekeringen

Dit document ontwikkelt een model voor gereguleerde concurrentie tussen zorgverzekeraars.