Zoekresultaten

Er zijn 22 zoekresultaten voor *.
3 april 2006

Vrij verkeer werknemers nieuwe EU-lidstaten

Publicatie

Vrij verkeer werknemers nieuwe EU-lidstaten: de vraag is niet of, maar wanneer

16 februari 2006

Compensation of regional unemployment in housing markets

Publicatie

Waarom zijn regionale werkloosheidsverschillen in Europa zo persistent als er, zoals de wage curve literatuur laat zien, geen compensatie is op de arbeidsmarkt?

20 september 2005

Europese tijden; de publieke opinie over Europa; arbeidstijden, vergeleken en verklaard

Publicatie

In deze Europese Verkenning worden de feiten en voorkeuren over de tijdsbesteding voor de EU-lidstaten en de VS gepresenteerd.

22 februari 2005

Discussiebijdrage over vraag- en aanbodgestuurde arbeidsmigratie

Publicatie

Dit memorandum beoogt een bijdrage te leveren aan de discussie over vraag- en aanbodgestuurde arbeidsmigratie.

31 januari 2005

Verplaatsing uit Nederland; motieven, gevolgen en beleid

Publicatie

Verplaatsing van activiteiten naar lagelonenlanden geen reden tot zorg.

17 september 2004

Banenloos herstel in de Verenigde Staten

Publicatie

Dit is een achtergrondmemorandum bij het gelijknamige kader 'Banenloos herstel in de Verenigde Staten' in de MEV 2005.

25 augustus 2004

Vermindering van de administratieve lasten in de Europese Unie

Publicatie

Dit memorandum beschouwt de directe en indirecte effecten van het verminderen van de administratieve lasten voor bedrijven.

29 april 2004

Kunnen arbeidsmarktinstituties de werkloosheidsvoeten in de nieuwe lidstaten van de EU verklaren?

Publicatie

Arbeidsmarktinstituties verklaren slechts klein deel werkloosheid.

14 januari 2004

Arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese toetredingslanden

Publicatie

SZW vraagt CPB actuele raming op te stellen van de arbeidsmigratiestroom uit Midden- en Oost-Europese toetredingslanden

18 maart 2003

European wage coordination; nightmare or dream to come true? An economic analysis of wage bargaining institutions in the EU

Publicatie

De onderhandelingsmacht van vakbonden is de laatste decennia geleidelijk afgenomen als gevolg van de Europese integratie.