Zoekresultaten

Er zijn 18 zoekresultaten voor *.
29 maart 2011

Flexibele uittreding

Publicatie

Flexibele uittreding - de mogelijkheid om individueel de datum te kiezen waarop men stopt met werken - helpt om het pensioenrisico en risico’s met betrekking tot gezondheid en productiviteit op te vangen.

Image for Flexibele uittreding
23 april 2009

Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050: een beleidsneutraal scenario

Publicatie

Dit memorandum beschrijft een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod en het aantal gewerkte uren per week tot 2050.

23 april 2009

Arbeidsmarkt ouderen: beter functionerende markt is het meest urgent

Publicatie

De markt voor oudere werknemers kent een lage mobiliteit en weinig kansen voor oudere werklozen.

23 februari 2009

Analyse van het arbeidsaanbod van oudere mensen: een levenscyclus benadering

Publicatie

Vergrijzing: welke maatregelen worden overwogen om de arbeidsmarktparticipatie van 55-64-jarigen te vergroten?

7 januari 2009

Budgettaire en economische effect AOW-plan VVD

Publicatie

In deze notitie wordt het budgettaire en economische effect bepaald van een VVD-variant van de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

14 december 2005

Early retirement behaviour in the Netherlands; evidence from a policy reform

Publicatie

Door de aanpassing van de vervroegde uittredingsregelingen (VUT) zijn werknemers vervroegde uittreding gaan uitstellen.

27 september 2004

De effecten van verhoging van de pensioneringsleeftijd

Publicatie

Variant basispad Pensioenstudie: wat zijn de effecten van verhoging pensioneringsleeftijd als participatie ouderen op 30% wordt verondersteld

27 juni 2000

Solidariteit, keuzevrijheid en transparantie; de toekomst van de Nederlandse markt voor oudedagsvoorzieningen

Publicatie

Hoe kunnen huidige pensioenregelingen worden aangepast om de druk op de solidariteit te verminderen?