Zoekresultaten

Er zijn 34 zoekresultaten voor *.
21 september 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66

Publicatie

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2012 bezien.

Image for Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 D66
21 september 2011

Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 GroenLinks

Publicatie

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2012 bezien.

Image for Ex-ante budgettaire effecten tegenbegroting 2012 GroenLinks
15 september 2011

Arbeidskosten per eenheid product (MEV 2012)

Publicatie

In paragraaf 2.3 van het MEV 2012 wordt de relatieve ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product (p.e.p.) in de Nederlandse verwerkende industrie besproken.

15 september 2011

Aspecten winstgevendheid bedrijven (MEV 2012)

Publicatie

In de investeringsparagraaf van de MEV 2012 (paragraaf 3.2.2) wordt geschreven over de winstgevendheid en de solvabiliteit van niet-financiële bedrijven.

12 september 2011

Effecten stimuleringspakket

Publicatie

Op verzoek van het ministerie van Financiën is een inschatting gemaakt van de macro-economische effecten van het stimuleringspakket waartoe het kabinet Balkenende IV in maart 2009 besloot.

Image for Effecten stimuleringspakket
2 september 2011

Het belang van uitvoer en binnenlandse bestedingen voor productie en werkgelegenheid in Nederland

Publicatie

Is aan te geven in welke jaren en in welke mate de buitenlandse vraag dan wel de binnenlandse bestedingen zoals consumptie en investeringen de motor achter de economische groei zijn geweest?

26 augustus 2011

Arbeidsmigranten uit Oost-Europa

Publicatie

De Tweede Kamer heeft het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd een actuele raming op te stellen van de arbeidsmigratiestroom naar Nederland uit de Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen).

Image for Arbeidsmigranten uit Oost-Europa
10 augustus 2011

Vergelijkingen van de binnenslands geproduceerde uitvoer in SAFFIER II

Publicatie

Dit document gaat in op de aanpassingen van de vergelijkingen van de binnenslands geproduceerde uitvoer in SAFFIER II.

27 juni 2011

Potentiële groei en evenwichtswerkloosheid

Publicatie

Dit CPB Achtergronddocument beschrijft het model van de Nederlandse economie dat wordt gebruikt om een inschatting te maken van de structurele of potentiële groei van de productie op de middellange termijn.

21 juni 2011

Juniraming 2011: economische vooruitzichten 2011 en 2012

Publicatie

De Nederlandse economie groeit dit jaar naar verwachting met 2%, voor 2012 wordt een bbp-toename van 1¾% voorzien.