Zoekresultaten

Er zijn 17 zoekresultaten voor *.
10 december 2012

De gevolgen van het huurbeleid nader bekeken

Publicatie

Nader inzicht in de achtergronden van de verschillen tussen doorrekeningen van CPB en CFV inzake de uitkomsten m.b.t. de huurontwikkeling en de daaraan gekoppelde huurinkomsten.

Image for De gevolgen van het huurbeleid nader bekeken
16 september 2008

Investeringen in woningen (MEV 2009)

Publicatie

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in de Macro Economische Verkenning 2009.

13 maart 2008

Investeringen in woningen

Publicatie

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in het Centraal Economisch Plan 2008.

29 september 2006

Welvaart en leefomgeving; een scenariostudie voor Nederland in 2040

Publicatie

Nederland verandert. Hoe kan Nederland zich de komende decennia, tot 2040, ontwikkelen?

12 juni 2006

Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2008-2011.

Publicatie

In deze studie wordt een eerste scenario gepresenteerd van de ontwikkeling van de Nederlandse overheidsfinanciën in de komende kabinetsperiode (2008-2011).

19 december 2002

Pensioenpremies in Economische Verkenning 2004-2007 - december 2002

Publicatie

Dit memorandum bevat een toelichting op de geraamde ontwikkeling van de pensioenpremies zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenning

27 november 2002

MEV-op-maat voor de bouwnijverheid: Verkenning voor de jaren 2002 en 2003 - november 2002

Publicatie

Met deze MEV-op-maat Bouwnijverheid gaan wij in op de specifieke ontwikkelingen voor de bedrijfstak Bouwnijverheid.