Zoekresultaten

Er zijn 15 zoekresultaten voor *.
25 februari 2011

Plausibiliteitstoets op de raming van het benodigde aantal artsen en specialisten in een vergrijzend Nederland

Publicatie

Het CPB heeft beoordeeld of de raming van het Capaciteitsorgaan (Capaciteitsplan 2010) over de benodigde instroom in de verschillende medisch-specialistische opleidingen plausibel is.

Image for Plausibiliteitstoets op de raming van het benodigde aantal artsen en specialisten in een vergrijzend Nederland
16 maart 2010

Economische verkenning 2011-2015

Publicatie

Dit document presenteert een scenario voor de Nederlandse economie tot en met 2015.

26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Publicatie

Zorguitgaven groeien sneller dan BBP.

28 januari 2003

Financiering zorgverzekering volgens Strategisch Akkoord: effecten op overheidsfinanciën, loonkosten en koopkracht-januari 2003

Publicatie

Deze achtergrondnotitie bij de Economische Verkenning 2004-2007 (CPB Document 26) geeft een technische toelichting op de financiële gevolgen van de voorgenomen stelselwijziging in de zorg in 2005.

16 juli 2001

Een scenario voor de zorguitgaven 2003-2006

Publicatie

Sterke stijging uitgaven aan gezondheidszorg verwacht.