Zoekresultaten

Er zijn 20 zoekresultaten voor *.
4 juli 2003

Herziening van de CPB-conjunctuurindicator

Publicatie

Dit memorandum doet verslag van het onderzoek naar de herziening van de CPB-conjunctuurindicator.

16 mei 2003

JADE: een model voor de gezamenlijke analyse van beweging en evenwicht

Publicatie

JADE: een vernieuwde parel in de verzameling modellen van het CPB

15 mei 2003

CEP-op-maat ICT 2002-2004

Publicatie

In deze 'CEP-op-maat ICT' worden op maat toegesneden cijfers gepresenteerd voor de Nederlandse ICT-sector.

14 april 2003

CEP-op-maat "overige industrie" in Nederland 2002-2004

Publicatie

Dit memorandum presenteert de ramingen van de branches in de Nederlandse "overige industrie".

14 april 2003

In focus: De metaal en electrotechnische industrie in Nederland 2002 - 2004

Publicatie

Deze ‘In Focus’ dient als achtergronddocument bij het Centraal Economisch Plan en presenteert de vooruitzichten voor de Metaal - en Elektrotechnische Industrie.

11 april 2003

CEP-op-maat transportsector 2003-2004

Publicatie

Dit memorandum gaat nader in op de vooruitzichten voor de bedrijfstak transport met een onderverdeling naar een aantal bedrijfsklassen.

3 april 2003

Een nieuw analysemodel voor de ramingen van de cao-loon ontwikkeling: WISER (Wage Information System for Economic Research)

Publicatie

Dit memorandum beschrijft een nieuw model voor de analyse en ramingen van de cao-loonontwikkeling.

27 maart 2003

Economierapportage maart 2003

Publicatie

De Nederlandse economie blijft ondermaats presteren.

18 maart 2003

De aanbodzijde in de Verenigde Staten en de Europese Unie, 2004-2007

Publicatie

Recente informatie noopt tot een neerwaartse aanpassing van de potentiële BBP-volumegroei voor de Verenigde Staten en de Europese Unie.

28 januari 2003

Financiering zorgverzekering volgens Strategisch Akkoord: effecten op overheidsfinanciën, loonkosten en koopkracht-januari 2003

Publicatie

Deze achtergrondnotitie bij de Economische Verkenning 2004-2007 (CPB Document 26) geeft een technische toelichting op de financiële gevolgen van de voorgenomen stelselwijziging in de zorg in 2005.