Zoekresultaten

Er zijn 17 zoekresultaten voor *.
12 april 2006

Regionale onvergelijkbaarheden in een klein land? Een analyse van regionale werkloosheid en participatieverschillen in Nederland van 1975 tot 2003.

Publicatie

Het bestaan van regionale steun veronderstelt dat arbeidsmarkten in Nederland niet op nationaal niveau ruimen, maar op een locaal niveau.

11 april 2006

Een nuancering van de gunstige beoordelingen van de Noord-Europese economieën

Publicatie

Dit memorandum tracht sommige van de gunstige beoordelingen van de Noord-Europese economieën te beschrijven en te nuanceren.

3 april 2006

Vrij verkeer werknemers nieuwe EU-lidstaten

Publicatie

Vrij verkeer werknemers nieuwe EU-lidstaten: de vraag is niet of, maar wanneer

10 maart 2006

De welvaartsstaat opnieuw uitgevonden

Publicatie

De verzorgingsstaat staat onder druk. Vergrijzing en globalisering dreigen de overheidsfinanciën onhoudbaar te maken.

1 maart 2006

Income incentives to labour participation and home production; the contribution of the tax credits in the Netherlands

Publicatie

Het rapport presenteert een herleide-vorm-model voor de arbeidsmarktparticipatie van jonge vrouwen.

16 februari 2006

Compensation of regional unemployment in housing markets

Publicatie

Waarom zijn regionale werkloosheidsverschillen in Europa zo persistent als er, zoals de wage curve literatuur laat zien, geen compensatie is op de arbeidsmarkt?

13 januari 2006

Effecten versoepeling ontslagrecht en preventieprikkel

Publicatie

SZW vraagt het CPB de effecten van de voorgenomen versoepeling van het ontslagrecht en de voorgenomen invoering van een preventieprikkel in de WW te analyseren