Zoekresultaten

Er zijn 20 zoekresultaten voor *.
26 april 2010

Een verkenning van de meerduidige invloed van ontslagbescherming op werkgelegenheid en productiviteit

Waarom heeft ontslagbescherming een meerduidig effect op werkgelegenheid en productiviteit?

23 maart 2010

De groei van het aantal zelfstandigen ontleed

Waarom is het aantal zelfstandigen in de afgelopen vijftien jaar zo sterk gegroeid?

23 maart 2010

De groei van het aantal zelfstandigen ontleed

Waarom is het aantal zelfstandigen in de afgelopen vijftien jaar zo sterk gegroeid?

3 maart 2010

Een uitbreiding voor de arbeidsmarkt in WorldScan; het modelleren van arbeidsaanbod, loononderhandeling en werkloosheid in een CGE raamwerk

Dit document beschrijft de arbeidsmarktextensie voor het algemeen-evenwichtsmodel 'WorldScan'.

23 februari 2010

Kinderopvang subsidies geanalyseerd

Analyse van het effect van kinderopvangsubsidies op de arbeidsparticipatie.

23 februari 2010

Kinderopvang subsidies geanalyseerd

Analyse van het effect van kinderopvangsubsidies op de arbeidsparticipatie.

10 februari 2010

De introductie van huishoudelijke arbeid in een levensloopmodel

In dit document analyseren we de effecten van de introductie van huishoudelijke arbeid in het levensloopmodel zoals dat is ontwikkeld door Van Erp en De Hek (200).

10 februari 2010

De introductie van huishoudelijke arbeid in een levensloopmodel

In dit document analyseren we de effecten van de introductie van huishoudelijke arbeid in het levensloopmodel zoals dat is ontwikkeld door Van Erp en De Hek (200).

13 januari 2010

Analyse voorstel verhoging AOW-leeftijd

Deze notitie geeft een aanvullende analyse van het wetsvoorstel voor verhoging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar