Zoekresultaten

Er zijn 25 zoekresultaten voor *.
28 augustus 2009

Presentatie 'Restauratie van het huis van Thorbecke'

Publicatie

Dit is de presentatie die Coen Teulings heeft gehouden over de ontwikkeling van steden en de bestuurlijke inrichting van Nederland.

23 juni 2009

Een analyse van de individuele spaarrekining voor werkloosheid in Nederland

Publicatie

Hervormingsoptie voor de werkloosheidsverzekering: de introductie van een zogenoemde spaar-WW.

22 juni 2009

Presentatie 'Kansen en kracht van steden'

Publicatie

Dit is de presentatie die Coen Teulings heeft gehouden over de kansen en kracht van steden met een binnenstedelijke opgave.

16 juni 2009

Presentatie 'Locatie, locatie, locatie! Grondprijzen en de economie en de stad'

Publicatie

Dit is de presentatie die Coen Teulings heeft gegeven over grondprijzen en steden.

5 juni 2009

Validatie Aeolus-gams

Publicatie

Deze notitie is een verslag van de validatie van de meest recente versie van het luchtvaartmodel Aeolus-gams.

19 mei 2009

Beoordeling projecten ICRE 2007/2008

Publicatie

Toetsing van een aantal projecten in het kader van de besteding van FES-geld (Fonds Economische Structuurversterking).

19 mei 2009

Het zwarte gat: reëel probleem of fata morgana?

Publicatie

Nederlandse besparingen lijken te verdwijnen in wat door Arnold Kusters in de jaren negentig "het zwarte gat" werd genoemd.

18 mei 2009

De Great Moderation in Nederland

Publicatie

Dit memorandum bespreekt de afname van macro-economische volatiliteit in de Nederlandse context en de relatie met de huidige crisis.

15 april 2009

Waarom wijken macro elasticiteiten af?

Publicatie

Deze studie analyseert macro loonelasticiteiten mbt arbeidsproductiviteit, loonbelasting, gemiddelde en marginale inkomstenbelasting, consumenten- en producentenprijzen, de relatieve uitkeringsvoet en het werkloosheidspercentage.

7 april 2009

De economische ontwikkeling in 2009 en 2010 in drie sectoren

Publicatie

Dit memorandum bevat achtergrondinformatie over de gevolgen van de economische crisis voor de productie en de werkgelegenheid in de industrie, de bouwnijverheid en de dienstensector (CEP 2009).