Zoekresultaten

Er zijn 21 zoekresultaten voor *.
31 mei 2002

CEP-op-maat transportsector 2002-2003 - mei 2002

Publicatie

Dit memorandum gaat nader in op de vooruitzichten voor de bedrijfstak transport met een onderverdeling naar een aantal bedrijfsklassen.

29 mei 2002

De Europese economie op middellange termijn; rapport gepresenteerd aan de AIECE voorjaarsvergadering, Athene, 8-10 mei 2002

Publicatie

Wat zijn de vooruitzichten voor de Europese economie op middellange termijn?

2 mei 2002

Economierapportage april 2002

Publicatie

Nederlandse economie profiteert minder van aantrekken wereldeconomie dan rest eurogebied

1 mei 2002

Actualisatie van de Economische Verkenning 2003-2006

Publicatie

Budgettair beeld voor komende kabinetsperiode verslechterd.

8 april 2002

In focus: De metaal- en electrotechnische industrie in Nederland 2001-2003

Publicatie

Deze ‘In Focus’ dient als achtergronddocument bij het CEP en geeft een economische vooruitblik voor de metaal- en elektrotechnische industrie.

5 april 2002

CEP-op-maat voor overige industrietakken / In focus for other manufacturing industries 2001-2003 - april 2002

Publicatie

CEP-op-maat's voor een zestal bedrijfstakken

4 april 2002

CEP-op-maat ICT 2001-2003 - april 2002

Publicatie

In deze 'CEP-op-maat ICT' worden op maat toegesneden cijfers gepresenteerd voor de Nederlandse ICT-sector.

29 maart 2002

De industrie in 2001-2003: De economie achter het scenario - april 2002

Publicatie

Dit rapport presenteert de ramingsmethode voor de resultatenrekening 2001 en een toekomstscenario voor de industrie.

10 januari 2002

De nieuwe uitvoervergelijkingen van SAFE

Publicatie

Dit memorandum illustreert aan de hand van enkele varianten de vernieuwde modelversie van SAFE.