Zoekresultaten

Er zijn 176 zoekresultaten voor *.
28 september 2007

Advies over de Lange-termijnverkenning Schiphol

Publicatie

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft drie planbureaus en het KiM om een gezamenlijk advies gevraagd over het onderzoek in het kader van het Project Lange termijnverkenning Schiphol.

6 juli 2007

De maatschappelijke kosten en baten van re-integratie

Publicatie

Ten behoeve van MKBA Re-integrateibeleid vraagt SZW het CPB een kwantitatieve inschatting te maken van WW en WWB

14 juni 2007

Zeetoegang IJmuiden, tussentijdse visie

Publicatie

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het CPB gevraagd een tussentijdse visie te bepalen met betrekking tot de Zeetoegang IJmuiden

19 april 2007

Quickscan KBA uitbreiding gastransportnet

Publicatie

Het Ministerie van EZ heeft CPB verzocht een quickscan te maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) van uitbreiding van het H-gasnet.

6 maart 2007

Herbeoordeling vijf projecten integrale gebiedsopgaven

Publicatie

Deze notitie bevat een globale toetsing van de vijf aangepaste projectvoorstellen: Eindhoven A2-zone, Greenports, Klavertje 4, Hoeksche Waard en IJ-oevers.

15 februari 2007

Second opinion op de Beleidsstrategie Binnenvaart

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een second opinion uit te brengen op de studie “Beleidsstrategie Binnenvaart” uitgevoerd door PRC

26 januari 2007

Second opinion op de nieuwe kosten-batenanalyse Schiphol-Amsterdam-Almere

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB wederom gevraagd een second opinion op te stellen voor de nieuwe KBA Schiphol-Amsterdam-Almere.

22 januari 2007

Enkele conceptuele achtergronden bij de keuze van risicovrije rente voor overheidsinvesteringen

Publicatie

In deze notitie komen enkele conceptuele achtergronden bij de keuze van risicovrije rente voor overheidsinvesteringen aan bod

19 december 2006

Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Westerschelde Containerterminal, een 'second opinion'

Publicatie

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd over de MKBA van de WCT in Vlissingen (ECORYS 2006) een ‘second opinion’ uit te brengen.

17 november 2006

Second Opinion MKBA Functie volgt Peil

Publicatie

Op verzoek van het Ministerie van Financiën heeft het CPB een second opinion gemaakt van de MKBA 'Peil volgt Functie' (Witteveen + Bos en Ecorys, 2006)