Zoekresultaten

Er zijn 201 zoekresultaten voor *.
7 februari 2012

Presentatie 'Nederlandse economie en vastgoed'

Publicatie

Presentatie door CPB-directeur Coen Teulings tijdens een lezing over 'de Nederlandse economie en vastgoed' bij uitreiking IVBN Scriptie prijs.

6 november 2011

Analyse Routekaart 2050

Publicatie

Deze CPB Notitie brengt de economische gevolgen van het pad dat geschetst wordt in de Europese Routekaart 2050 voor Nederland en de Europese Unie in kaart.

Image for Analyse Routekaart 2050
5 oktober 2011

Agglomeratie Externaliteiten en Ruimtelijke Ordening

Publicatie

Dit paper onderzoekt wat het bestaan van externe agglomeratievoordelen betekent voor ruimtelijke-ordeningsbeleid.

Image for Agglomeratie Externaliteiten en Ruimtelijke Ordening
7 september 2011

Buurteffecten in perspectief

Publicatie

Spreidingsbeleid leidt niet aantoonbaar tot een grotere kans op werk of een hoger inkomen voor de mensen uit de gespreide achterstandsgroepen.

5 september 2011

Monitor Duurzaam Nederland 2011

Publicatie

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze welvaart lijkt op termijn niet zonder meer houdbaar te zijn.

Image for Monitor Duurzaam Nederland 2011
24 juni 2011

Een kosteneffectiviteitsanalyse naar de toekomstige inrichting van de Afsluitdijk

Publicatie

Dit CPB Boek beschrijft de voor- en nadelen van een zestal varianten om de Afsluitdijk weer tot het jaar 2100 te laten voldoen aan minimale functie-eisen.

Image for Een kosteneffectiviteitsanalyse naar de toekomstige inrichting van de Afsluitdijk
28 april 2011

Presentatie 'Wijkeffecten'

Publicatie

Dit is de presentatie die door Coen Teulings is gebruikt tijdens een presentatie op 28 april 2011, bij het Ministerie van Financiën in Den Haag.

23 maart 2011

Lekker weg uit eigen stad: nieuwbouw op uitleglocaties en de bereikbaarheid van open ruimte

Publicatie

Mensen recreëren gemiddeld genomen bijna wekelijks in open ruimte buiten de bebouwde kom. De ontwikkeling van uitleglocaties maakt dit soort open ruimte voor stedelingen minder bereikbaar.

Image for Lekker weg uit eigen stad: nieuwbouw op uitleglocaties en de bereikbaarheid van open ruimte
2 december 2010

Decentrale uitvoering van overheidstaken in Nederland: geschiedenis, huidige praktijk en economische theorie

Publicatie

Wat is de taakverdeling tussen de rijksoverheid, provincies en gemeenten?

2 december 2010

Stad en land

Publicatie

Uit Stad en Land blijkt dat een klein aantal factoren verklaart waarom de grond in de stad veel duurder is dan op het platteland.