Zoekresultaten

Er zijn 178 zoekresultaten voor *.
3 maart 2009

Concurrentie, innovatie en intellectuele eigendomsrechten in softwaremarkten

Publicatie

Wanneer is het wenselijk dat de overheid open source software stimuleert in reactie op marktfalens in softwaremarkten?

26 februari 2009

De effecten van concurrentie op de kwaliteit van basisscholen in Nederland

Publicatie

Concurrentie tussen scholen heeft een klein significant positief effect op de prestaties van leerlingen.

30 oktober 2008

Op zoek naar winst voor de maatschappelijke onderneming; een economische analyse

Publicatie

Medio 2007 bracht het kabinet een voorontwerp in 2007 voor een (additionele) rechtsvorm van de Maatschappelijke Onderneming uit.

28 augustus 2008

Opportunistische handhaving van de mededingingswet

Publicatie

Hoe de mededingingsautoriteit te prikkelen tot gewenst gedrag?

13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Publicatie

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

23 juli 2008

Toegangsregulering en de adoptie van VoIP

Publicatie

De huidige vorm van toegangsregulering in de markt voor telefonie is achterhaald.

23 juli 2008

Innovatie, convergentie en de rol van regulering in Nederland en daarbuiten

Publicatie

Dynamische ontwikkelingen in telecommunicatie vereisen herijking van regulering.

9 juni 2008

Mededinging en regulering van de toegangsprijs in de markt voor breedband-internet

Publicatie

Krijgen nieuwe bedrijven toegang tot het netwerk voor breedband-internet?

16 april 2008

Statische efficiency in Nederlandse supermarktketens

Publicatie

Deze studie onderzoekt veranderingen in marktmacht in de supermarktketen en bespreekt de mogelijke effecten ervan op de welvaart in Nederland.

10 januari 2008

Verticale uitsluiting: een raamwerk voor beleidsmakers

Publicatie

Als je naar huis belt, het licht aandoet, of een zorgverzekering koopt, neem je een product af van een verticale keten van toeleveranciers en verkopende bedrijven.