Zoekresultaten

Er zijn 174 zoekresultaten voor *.
13 augustus 2008

Verticale relaties tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Publicatie

De recente institutionele hervorming van de Nederlandse zorgsector leidt mogelijk tot intensievere verticale relaties.

23 juli 2008

Toegangsregulering en de adoptie van VoIP

Publicatie

De huidige vorm van toegangsregulering in de markt voor telefonie is achterhaald.

23 juli 2008

Innovatie, convergentie en de rol van regulering in Nederland en daarbuiten

Publicatie

Dynamische ontwikkelingen in telecommunicatie vereisen herijking van regulering.

9 juni 2008

Mededinging en regulering van de toegangsprijs in de markt voor breedband-internet

Publicatie

Krijgen nieuwe bedrijven toegang tot het netwerk voor breedband-internet?

16 april 2008

Statische efficiency in Nederlandse supermarktketens

Publicatie

Deze studie onderzoekt veranderingen in marktmacht in de supermarktketen en bespreekt de mogelijke effecten ervan op de welvaart in Nederland.

10 januari 2008

Verticale uitsluiting: een raamwerk voor beleidsmakers

Publicatie

Als je naar huis belt, het licht aandoet, of een zorgverzekering koopt, neem je een product af van een verticale keten van toeleveranciers en verkopende bedrijven.

11 oktober 2007

Prikkels en regionale samenwerking bij arbeidsbemiddeling

Publicatie

Dit memorandum presenteert een speltheoretisch model dat ingaat op de wisselwerking tussen regionale samenwerking en prikkels voor de werkloosheidsbemiddeling in Nederland.

18 juni 2007

Publieke en private rollen bij de weginfrastructuur: een verkenning van het marktfalen, overheidsinstrumenten en overheidsfalen.

Publicatie

Aan de hand van een 'maaiveld'-situatie bespreken wij redenen voor marktfalen waardoor de voorziening van weginfrastructuur door de markt mogelijk niet optimaal is vanuit een welvaartperspectief.

15 mei 2007

Nieuwe generatie netwerken, nieuwe generatie regulering?.

Publicatie

Dit rapport bevat een analyse van de benodigde regulering van toegang, retailprijzen en interconnectie voor aanbieders van kabel- en telefonienetwerken.

7 maart 2007

Maken non-profit organisaties een verschil? Evaluatie van 'non-profit' versus 'for-profit' organisaties in sociale dienstverlening

Publicatie

In dit rapport ontwikkelen we een kader ter bepaling van de omstandigheden waaronder het zinvol is voor de overheid om niet op winst gerichte organisaties te subsidiëren of anderszins te bevoordelen.