Zoekresultaten

Er zijn 149 zoekresultaten voor *.
30 maart 2011

Risicoverdeling bij hervorming van het aanvullend pensioen

Publicatie

Deze notitie analyseert een aantal aspecten die van belang zijn bij een hervorming van het aanvullend pensioen. Het doel is om kwantitatief inzicht te geven in de centrale bouwstenen van een nieuw pensioencontract.

Image for Risicoverdeling bij hervorming van het aanvullend pensioen
29 maart 2011

Flexibele uittreding

Publicatie

Flexibele uittreding - de mogelijkheid om individueel de datum te kiezen waarop men stopt met werken - helpt om het pensioenrisico en risico’s met betrekking tot gezondheid en productiviteit op te vangen.

Image for Flexibele uittreding
28 maart 2011

Presentatie 'Naar een nieuw pensioencontract'

Publicatie

Dit is de presentatie die door Casper van Ewijk is gebruikt tijdens het seminar "Pensioenbestuur op het Scherp van de Snede" op de Erasmus Universiteit Rotterdam.

4 maart 2011

Generatierekeningen over de gehele levensloop

Publicatie

Nieuwe generatierekeningen geven inzicht in netto profijten over de gehele levensloop.

Image for Generatierekeningen over de gehele levensloop
2 februari 2011

Nieuw pensioencontract onvermijdelijk

Publicatie

Herziening van het pensioencontract is noodzakelijk.

1 november 2010

Privévermogen en gepland vroegtijdig pensioen

Publicatie

Meer vermogen, eerder met pensioen?.

7 oktober 2010

Presentatie "Designing the pension system: conceptual framework"

Publicatie

Dit is de Engelstalige presentatie die door Casper van Ewijk gebruikt is tijdens de CPB/Netspar-conferentie "Macroeconomics of Pension Reform".

6 juli 2010

Aow-plan sociale partners

Publicatie

Op verzoek van de informateur heeft het CPB de houdbaarheidswinst geanalyseerd van de afspraken gemaakt in het "Pensioenakkoord".

1 juni 2010

Maatschappelijke investeringen en schuldbeleid

Publicatie

In dit memorandum ontwikkelen we een simpel raamwerk om de effecten van overheidsinvesteringen op de welvaartsverdeling tussen generaties te onderzoeken.

1 juni 2010

De introductie van aanpassingskosten in het Gamma model

Publicatie

Dit memorandum bespreekt de uitbreidingen in de 2010-versie die zijn gebruikt om de houdbaarheid van de Nederlandse overheidsuitgaven te toetsen (van der Horst et al. (2010)).