Zoekresultaten

Er zijn 152 zoekresultaten voor *.
29 maart 2010

Het Nederlandse stelsel van langdurige zorg

Publicatie

Hoe ziet het Nederlandse stelsel van langdurige zorg voor ouderen er uit?

16 maart 2010

Economische verkenning 2011-2015

Publicatie

Dit document presenteert een scenario voor de Nederlandse economie tot en met 2015.

3 maart 2010

Recente ontwikkelingen in Nederlandse ziekenhuizen; wat is de invloed van marktwerking op intramurale ziekenhuiszorg?

Publicatie

Dit memorandum onderzoekt de effecten van de introductie van regulerende marktwerking in Nederlandse intramurale ziekenhuiszorg.

18 februari 2010

Selectieve contractering en uitsluiting in de markten voor zorg

Publicatie

Onverzekerden gaan er niet op vooruit wanneer selectieve contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden verboden.

30 november 2009

Houdbaarheidsmaatregelen curatieve zorg (vervolg)

Publicatie

VWS heeft het CPB gevraagd een analyse te maken van een pakket structuurversterkende maatregelen voor de curatieve zorg.

15 september 2009

Houdbaarheidsmaatregelen curatieve zorg

Publicatie

VWS vraagt het CPB na te gaan of de kostenbesparing van een pakket structuurversterkende maatregelen voor de curatieve zorg plausibel is.

18 augustus 2009

Budgettaire effect samenvoeging WWB, Wajong en WSW

Publicatie

Het CPB heeft een voorstel van de VVD om de WWB, Wajong en WSW samen te voegen tot een decentraal uitgevoerde regeling doorgerekend.

17 juni 2009

Rentehobbelopslag WGA in 2010

Publicatie

SZW heeft het CPB enkele vragen gesteld in verband met het vaststellen van de rentehobbelopslag.

12 februari 2009

De modellering van uitgaven aan gezondheidszorg; een literatuurstudie en resultaten van een foutencorrectie-model

Publicatie

De relatieve prijs van zorg, inkomen en vergrijzing zijn belangrijke determinanten van de stijgende zorguitgaven.

5 februari 2009

Roken, drinken en gokken in de Europese Unie

Publicatie

Hoge accijnzen zorgen ervoor dat jongeren minder roken, drinken en gokken, maar ook complementair beleid is belangrijk.