Zoekresultaten

Er zijn 201 zoekresultaten voor *.
21 september 2010

Toelichting ontwikkeling winstgevendheid MEV 2011

Publicatie

Dit memo geeft aanvullende details over de berekening en de interpretatie van de winstquote.

31 mei 2010

Invloed WWB op gebruik bijstand

Publicatie

In welke mate hebben de wijzigingen in de financiering van de bijstand geleid tot een effectievere uitvoering van de bijstandswet?

20 mei 2010

Economische beleidsevaluaties en welvaart

Publicatie

In dit memorandum wordt nader ingegaan op het begrip 'maatschappelijke welvaart'.

7 mei 2010

Voorspellen in crisistijd. De CPB-ramingen tijdens de Grote Recessie

Publicatie

Het CPB heeft de kredietcrisis en de krimp van de Nederlandse economie in 2009 niet zien aankomen.

3 mei 2010

Aanvulling op de beoordeling project IJsseldelta-Zuid

Publicatie

Op verzoek van de Tweede Kamer geeft het CPB antwoord op twee aanvullende vragen naar aanleiding van een CPB-document no. 196

1 april 2010

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid

Publicatie

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan met belangrijke doelmatigheidswinsten gepaard gaan.

11 maart 2010

Arbeidskosten per eenheid product CEP 2010

Publicatie

In dit memo wordt de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in Nederland en van de concurrenten meer gedetailleerd besproken.

10 februari 2010

Hoge bomen in de polder; globalisering en topbeloningen in Nederland

Publicatie

Dit CPB Document analyseert de oorzaken van de groei van topbeloningen in Nederland.

10 februari 2010

De introductie van huishoudelijke arbeid in een levensloopmodel

Publicatie

In dit document analyseren we de effecten van de introductie van huishoudelijke arbeid in het levensloopmodel zoals dat is ontwikkeld door Van Erp en De Hek (200).

8 januari 2010

Beoordeling IJsselsprong Zutphen

Publicatie

Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn door het Kabinet gevraagd ruim 20 projecten te toetsen.