Zoekresultaten

Er zijn 175 zoekresultaten voor *.
7 maart 2007

Maken non-profit organisaties een verschil? Evaluatie van 'non-profit' versus 'for-profit' organisaties in sociale dienstverlening

Publicatie

In dit rapport ontwikkelen we een kader ter bepaling van de omstandigheden waaronder het zinvol is voor de overheid om niet op winst gerichte organisaties te subsidiëren of anderszins te bevoordelen.

7 maart 2007

De invloed van marktwerking op het aanbod van kinderopvang: inzichten door de Wet op de Kinderopvang uit 2005 in Nederland

Publicatie

Dit memorandum beoordeelt de invloed van marktwerking op het aanbod van kinderopvang in Nederland.

15 februari 2007

Allocatie van radiospectrum: vergunningen versus vergunningvrij

Publicatie

Dit memorandum schetst een afwegingskader voor de toewijzingsmethodiek van radiospectrum.

15 december 2006

Liberalisering van de Europese energiemarkten: uitdagingen en beleidsopties

Publicatie

Het liberaliseringsproces in de Europese elektriciteits- en gasmarkten is begonnen in de jaren negentig.

12 december 2006

Measuring the effectiveness of Public Employment Service (PES) workers; an empirical analysis based on the performance outcomes of regional employment offices

Publicatie

Deze studie onderzoekt de effectiviteit van (extra) werknemers bij CWI-kantoren.

12 december 2006

Concurrentie in Nederland; een analyse van de periode 1993-2001

Publicatie

De concurrentie in de Nederlandse marktsector is waarschijnlijk licht gedaald gedurende 1993-2001.

12 december 2006

Nederlandse detailhandel in de lift? Relatie tussen concurrentie, innovatie en productiviteit

Publicatie

Nederlandse detailhandel in de lift? Relatie tussen concurrentie, innovatie en productiviteit

21 september 2006

Het meten van concurrentie in Nederland

Publicatie

Dit memorandum onderzoekt de vraag in welke richting mededinging de Nederlandse marktsector heeft veranderd.

6 juli 2006

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Publicatie

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

16 mei 2006

CPB visie marktwerking notariaat

Publicatie

CPB visie marktwerking notariaat