Zoekresultaten

Er zijn 226 zoekresultaten voor *.
13 november 2008

Het effect van antisociale gedragsstoornis op jonge leeftijd op het bereikte opleidingsniveau

Antisociale gedragsstoornis genereert grote menselijke en financiële kosten voor individu en samenleving.

13 november 2008

Het effect van antisociale gedragsstoornis op jonge leeftijd op het bereikte opleidingsniveau

Antisociale gedragsstoornis genereert grote menselijke en financiële kosten voor individu en samenleving.

17 september 2008

Second Opinion van de KBA van weguitbreidingen in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een toetsing van de KBA van het wegennet in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere (Arcadis) uit te voeren

4 juli 2008

Second opinion op de kengetallen kosten-batenanalyseA4 Benelux - Klaaswaal

Deze notitie betreft een second opinion op een kengetallen KBA van de A4 Benelux - Klaaswaal (A4BK) van ECORYS

8 mei 2008

Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040

Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet rekening te houden met onzekerheden over de toekomst.

19 maart 2008

Toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse

Dit memorandum gaat over het definiëren van een toetsnorm voor waterveiligheid op basis van kosten-batenanalyse (KBA).

6 maart 2008

Second opinion op de KBA over uitbreiding van het spoor op de Flevolijn

Op verzoek van de projectorganisatie Planstudie OV-SAAL heeft het CPB de ‘Quick Scan Flevolijn’ beoordeeld

19 februari 2008

Een rookverbod in de Nederlandse horeca; een kosten-batenanalyse.

Het kabinet Balkenende IV heeft besloten om de horeca per 1 juli 2008 geheel rookvrij te maken.

13 februari 2008

Economische analyses van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

Deze notitie vat een drietal belangrijke uitkomsten samen van de economische onderzoeken naar het beprijzen van het wegverkeer