Zoekresultaten

Er zijn 178 zoekresultaten voor *.
14 april 2006

Second opinion op de KBA OV-alternatieven Zuiderzeelijn

Publicatie

Verkeer en Waterstaat vraagt het CPB een second opinion uit te brengen over de KBA (ECORYS) van de Openbaar Vervoeralternatieven voor de Zuiderzeelijn.

14 april 2006

Second opinion op de Beoordeling programma Transitiealternatief Zuiderzeelijn

Publicatie

Verkeer en Waterstaat vraagt het CPB commentaar te geven op het rapport ‘Beoordeling programma Transitiealternatief Zuiderzeelijn’ (ECORYS)

28 februari 2006

Quick-scan kosten en baten Zuid-Willemsvaart', een second opinion

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een second opinion te geven van de ‘Notitie Quick-scan kosten en baten Zuid-Willemsvaart’.

23 februari 2006

Betrokkenheid van de overheid bij geliberaliseerde gasmarkten; een welvaarts-economische analyse van Nederlands gaswinningsbeleid.

Publicatie

Deze studie onderzoekt de welvaartseffecten van twee belangrijke onderdelen van het Nederlandse beleid voor de gaswinning.

8 februari 2006

Second opinion op de KBA Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een second opinion te geven op de “KBA op hoofdlijnen voor de Planstudie Schiphol-A'dam-Almere” van Decisio BV.

26 januari 2006

Reactie op: Probleemanalyse Zuiderzeelijn (Ecorys, 28 november 2005)

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB een korte, snelle reactie gevraagd op het rapport: Probleemanalyse Zuiderzeelijn; Kwantitatieve analyse en onderbouwing, Ecorys, 28 november 2005.

19 september 2005

Windenergie op de Noordzee; een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Publicatie

Het CPB en het Energieonderzoek Centrum Nederland hebben een kosten-batenanalyse uitgevoerd van windparken in de Noordzee.

15 september 2005

De effectiviteit van de innovatievoucher 2004

Publicatie

Innovatievoucher zet MKB-ers aan tot veel extra opdrachten aan kennisinstellingen.

30 juni 2005

Urgentie van acties omtrent veiligheid tegen overstromen

Publicatie

Deze notitie bevat toelichting en aanvullingen bij antwoorden op vragen gesteld tijdens een bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat met deskundigen naar aanleiding van de PKB Ruimte voor de Rivier op 15 juni 2005.

17 juni 2005

Economische analyse van verschillende vormen van prijsbeleid voor het wegverkeer

Publicatie

Nieuwe wegen waar dat niet al te duur is, specifieke heffingen op andere drukke plaatsen.