Zoekresultaten

Er zijn 175 zoekresultaten voor *.
20 maart 2006

Kwantitatieve verkenning welvaartseffecten splitsing energiebedrijven

Publicatie

In deze notitie onderzoekt het CPB of er sinds de eerdere CPB-studie over de splitsing van de energiedistributiebedrijven, nieuwe informatie beschikbaar is gekomen die tot herformulering van conclusies leidt.

12 december 2005

Regulering van telecommunicatie en de inzet van breedband

Publicatie

Dit memorandum onderzoekt de vraag of regulering in de telecommunicatie het ontwikkelen van nieuwe technologieën aanmoedigt of belemmert.

5 december 2005

Belemmert marktfalen de vooruitzichten voor breedband?

Publicatie

Overheidsingrijpen in huidige markten voor breedband niet nodig.

29 september 2005

Schakel de mededinging in; oorzaken, gevolgen en beleidsimplicaties van overstapkosten voor consumenten

Publicatie

Concurrentie werkt alleen als consumenten makkelijk van de ene naar de andere aanbieder kunnen overstappen.

22 september 2005

Mededinging in markten voor levensverzekeringen

Publicatie

Mededinging op markt voor levensverzekeringen is zwak.

7 september 2005

Mededinging en kwaliteit in het notariaat

Publicatie

Effecten liberalisering notariaat niet altijd even duidelijk en niet onverdeeld gunstig.

7 september 2005

Liberalisering van het Nederlandse notariaat; de reikwijdte en inwerking onderzocht

Publicatie

De notaris moet gaan concurreren.

29 juni 2005

De creativiteit van de markt; verkenning van de rol van de overheid bij creatieve industrieën

Publicatie

Gebrek aan kennis over markt- en overheidsfalen suggereert terughoudendheid bij ingrijpen in de markt voor kunst en cultuur.

27 april 2005

Verticale splitsing van energiedistributiebedrijven; verscheidene opties voor opsplitsing beoordeeld

Publicatie

Welvaartseffect eigendomssplitsing distributienetten onduidelijk.

2 februari 2005

Onderweg naar morgen; een economische analyse van het digitaliserende medialandschap

Publicatie

Morgen kan de publieke omroep een beperktere taakopdracht hebben.