Zoekresultaten

Er zijn 258 zoekresultaten voor *.
6 juni 2011

Onderwijsprestaties Nederland in perspectief

Publicatie

CPB Achtergronddocument bij CPB Policy Brief 2011/05, 'Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief' van de hand van M. van der Steeg, N. Vermeer en D. Lanser.

6 juni 2011

Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief

Publicatie

Het Nederlands onderwijs is van hoog niveau, maar de kwaliteit daalt. Dit is zorgelijk, want de kwaliteit van onderwijs is bepalend voor de economische prestaties van een land.

6 juni 2011

Onderwijsbeleid in Nederland

Publicatie

Dit document zet voor diverse onderwijsbeleidsthema’s de beschikbare informatie over de effectiviteit van beleidsinstrumenten op een rij en kwantificeert waar mogelijk, de langetermijneffecten.

16 mei 2011

Innovatiebeleid in Nederland: De (on)mogelijkheden van effectmeting

Publicatie

Een effectmeting van het innovatiebeleid op het bruto binnenlands product (bbp) is momenteel nog niet mogelijk in Nederland.

8 februari 2011

Het effect van nationale bescherming van intellectueel eigendom op kennisdiffusie van multinationals

Publicatie

In deze studie onderzoeken we het effect van nationale bescherming van intellectueel eigendom (IE) op kennisdiffusie van multinationals.

Image for Het effect van nationale bescherming van intellectueel eigendom op kennisdiffusie van multinationals
29 september 2010

Kleine zakelijke dienstverleners als kreeften in een mand

Publicatie

Zakelijke dienstverlening benut schaalvoordelen onvoldoende.

31 mei 2010

Europese verkenning 8: Europa's welvaart

Publicatie

EU boekte vooruitgang op gebied van economische groei en arbeidsparticipatie, maar overige resultaten blijven uit.

28 mei 2010

Export en productiviteit op bedrijfniveau in Nederland

Publicatie

Dit is een achtergronddocument bij CPB Discussion Paper 143: ‘Exports and productivity selection effects for Dutch firms’.

26 april 2010

Een verkenning van de meerduidige invloed van ontslagbescherming op werkgelegenheid en productiviteit

Publicatie

Waarom heeft ontslagbescherming een meerduidig effect op werkgelegenheid en productiviteit?

19 april 2010

Het effect van de lerarenbeurs op scholingsdeelname docenten

Publicatie

In hoeverre leidt de lerarenbeurs tot extra scholingsdeelname door docenten?