Zoekresultaten

Er zijn 150 zoekresultaten voor *.
23 april 2009

Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050: een beleidsneutraal scenario

Publicatie

Dit memorandum beschrijft een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod en het aantal gewerkte uren per week tot 2050.

23 april 2009

Arbeidsmarkt ouderen: beter functionerende markt is het meest urgent

Publicatie

De markt voor oudere werknemers kent een lage mobiliteit en weinig kansen voor oudere werklozen.

14 april 2009

Rekenkundig en geometrisch gemiddelde opbrengsten in discrete tijd

Publicatie

Dit memorandum geeft enige elementaire gelijkheden en ongelijkheden betreffende financiële opbrengsten in discrete tijd, zonder autocorrelatie.

9 april 2009

Budgettaire en economische effect AOW-plan GroenLinks

Publicatie

Deze notitie geeft in zicht in de onderbouwing van het GroenLinks-voorstel de AOW in de toekomst te hervormen

23 februari 2009

Analyse van het arbeidsaanbod van oudere mensen: een levenscyclus benadering

Publicatie

Vergrijzing: welke maatregelen worden overwogen om de arbeidsmarktparticipatie van 55-64-jarigen te vergroten?

13 februari 2009

Verhoging AOW-leeftijd en dekkingsgraad pensioenen

Publicatie

Dit memorandum beoogt te verduidelijken welke veronderstellingen het CPB heeft gehanteerd bij berekeningen van de effecten van verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar.

7 januari 2009

Budgettaire en economische effect AOW-plan VVD

Publicatie

In deze notitie wordt het budgettaire en economische effect bepaald van een VVD-variant van de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

8 december 2008

Pensioenspaarpot verdampt

Publicatie

Dit memorandum analyseert de problemen in de pensioensector.

17 april 2008

Effect van verhogen pensioengerechtigde leeftijd op bruto participatie

Publicatie

In dit document bekijkt het CPB wat de gevolgen zijn voor de bruto participatie bij het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd.

9 april 2008

De invloed van demografische onzekerheid op de openbare financiën in Nederland

Publicatie

Hoe onzeker zijn de gevolgen van vergrijzing voor de Nederlandse openbare financiën?