Zoekresultaten

Er zijn 178 zoekresultaten voor *.
16 juni 2005

Leren van investeren; analyse van investeringsvoorstellen in kennis, milieu en ruimtelijke economie

Publicatie

Ruim twintig projecten snel getoetst op verwachte bijdrage aan maatschappelijke welvaart.

29 april 2005

Economische effecten van verschillende vormen van prijsbeleid voor het wegverkeer

Publicatie

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een economische analyse te maken van 10 verschillende vormen van prijsbeleid voor het wegverkeer.

26 april 2005

Veiligheid tegen overstromen: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 1

Publicatie

Veiligheidsnormen voor bescherming tegen overstromen economisch gezien niet optimaal.

26 april 2005

Kosteneffectiviteit van maatregelen en pakketten: Kosten-batenanalyse voor Ruimte voor de Rivier, deel 2

Publicatie

Combineren veiligheidswinst met natuurontwikkeling in het algemeen niet kostenbesparend.

29 maart 2005

Kosten-batenanalyse Zeetoegang IJmuijden, een second opinion

Publicatie

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd over de door SEO uitgebrachte KKBA een 'second opinion' uit te brengen.

19 januari 2005

Meer politie, minder misdaad. Het effect van politie op misdaad in Nederland, 1996-2003

Publicatie

Meer blauw op straat helpt.

15 oktober 2004

Economische gevolgen van korvettenaanschaf; een welvaartseconomische analyse

Publicatie

Instandhouding marinescheepsbouw in eigen land kostbare zaak.

12 oktober 2004

Het zoeken naar en de productie van gas op het Nederlands Continentaal Plat: een beoordeling van 'Willekeurige Afschrijving'

Publicatie

Huidige hoge gasprijs maakt fiscale faciliteit offshore gaswinning onnodig.

24 september 2004

Vooruitzichten voor spoorvervoer over de Betuweroute

Publicatie

Op verzoek van TCI schetst het CPB de vooruitzichten voor spoorvervoer Betuweroute, inclusief bedrijfseconomische aspecten

13 september 2004

Verruiming van de vaarweg van de Schelde; een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Publicatie

Totstandkoming van de verruiming van de vaarweg van de Schelde geeft zowel voor Vlaanderen als Nederland baten.