Zoekresultaten

Er zijn 178 zoekresultaten voor *.
29 juni 2005

De creativiteit van de markt; verkenning van de rol van de overheid bij creatieve industrieën

Publicatie

Gebrek aan kennis over markt- en overheidsfalen suggereert terughoudendheid bij ingrijpen in de markt voor kunst en cultuur.

27 april 2005

Verticale splitsing van energiedistributiebedrijven; verscheidene opties voor opsplitsing beoordeeld

Publicatie

Welvaartseffect eigendomssplitsing distributienetten onduidelijk.

2 februari 2005

Onderweg naar morgen; een economische analyse van het digitaliserende medialandschap

Publicatie

Morgen kan de publieke omroep een beperktere taakopdracht hebben.

9 december 2004

Een open bestel in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

Publicatie

Open bestel niet zomaar invoeren, liever eerst experimenteren.

9 december 2004

Het zekere voor het onzekere nemen? Bedrijfszekerheidbeleid in netwerksectoren

Publicatie

Dit rapport ontwikkelt een routekaart die beleidsmakers helpt beleid te ontwikkelen voor bedrijfszekerheid in netwerksectoren.

26 november 2004

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

Publicatie

Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's.

25 oktober 2004

Het vrije verkeer van diensten binnen de EU

Publicatie

Toepassing EU-richtlijn zou stimulans voor handel in commerciële diensten en bilaterale directe investeringen zijn.

30 augustus 2004

Goed aanbesteed is het halve werk: een economische analyse van de aanbesteding van reïntegratie

Publicatie

Goed aanbesteed is het halve werk.

6 juli 2004

Do student loans improve accessibility to higher education and student performance? An impact study of the SOFES program in Mexico

Publicatie

Dragen studieleningen in het hoger onderwijs bij aan de opbouw van menselijk kapitaal via hogere deelname en betere studieprestaties?

23 maart 2004

Momentopname van de AWBZ: een analyse van de sterke en zwakke punten

Publicatie

Nog ruimte voor verbetering van gemoderniseerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.