Zoekresultaten

Er zijn 174 zoekresultaten voor *.
9 december 2004

Het zekere voor het onzekere nemen? Bedrijfszekerheidbeleid in netwerksectoren

Publicatie

Dit rapport ontwikkelt een routekaart die beleidsmakers helpt beleid te ontwikkelen voor bedrijfszekerheid in netwerksectoren.

26 november 2004

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

Publicatie

Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's.

25 oktober 2004

Het vrije verkeer van diensten binnen de EU

Publicatie

Toepassing EU-richtlijn zou stimulans voor handel in commerciële diensten en bilaterale directe investeringen zijn.

30 augustus 2004

Goed aanbesteed is het halve werk: een economische analyse van de aanbesteding van reïntegratie

Publicatie

Goed aanbesteed is het halve werk.

6 juli 2004

Do student loans improve accessibility to higher education and student performance? An impact study of the SOFES program in Mexico

Publicatie

Dragen studieleningen in het hoger onderwijs bij aan de opbouw van menselijk kapitaal via hogere deelname en betere studieprestaties?

23 maart 2004

Momentopname van de AWBZ: een analyse van de sterke en zwakke punten

Publicatie

Nog ruimte voor verbetering van gemoderniseerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

5 januari 2004

Op weg naar de diensteneconomie: De verwevenheid tussen industrie en diensten, gemeten in werkgelegenheid

Publicatie

Deze notitie toont de verwevenheid tussen industrie en diensten in de Nederlandse productiestructuur.

5 juni 2003

Prikkels voor UWV

Publicatie

Hoe kan het UWV tot goed presteren worden aangezet?

20 mei 2003

Prestatiecontracten voor politiekorpsen

Publicatie

Prestatieprikkels voor politiekorpsen kunnen averechts uitwerken.