Zoekresultaten

Er zijn 260 zoekresultaten voor *.
26 april 2010

Een verkenning van de meerduidige invloed van ontslagbescherming op werkgelegenheid en productiviteit

Publicatie

Waarom heeft ontslagbescherming een meerduidig effect op werkgelegenheid en productiviteit?

19 april 2010

Het effect van de lerarenbeurs op scholingsdeelname docenten

Publicatie

In hoeverre leidt de lerarenbeurs tot extra scholingsdeelname door docenten?

16 april 2010

Modelling Human Capital Formation in WorldScan

Publicatie

Onze excuses, er is geen Nederlandse vertaling voor deze pagina

6 april 2010

Het verband tussen concurrentie en innovatie: empirische resultaten en toepassing in WorldScan

Publicatie

Dit memorandum analyseert het theoretische en empirische verband tussen veranderingen in concurrentieniveaus en innovatie inspanningen.

25 maart 2010

Effecten hogere private bijdrage voor hoger onderwijs

Publicatie

De werkgroep Hoger Onderwijs heeft het CPB in het kader van de heroverwegingen een aantal vragen gesteld over de consequenties van het vergroten van de private bekostiging van het hoger onderwijs.

11 maart 2010

Arbeidskosten per eenheid product CEP 2010

Publicatie

In dit memo wordt de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in Nederland en van de concurrenten meer gedetailleerd besproken.

8 maart 2010

Uitvoer van Nederlandse bedrijven en zelfselectie op productiviteit

Publicatie

Exporterende bedrijven zijn productiever omdat alleen productievere bedrijven de buitenlandse markten opgaan.

4 februari 2010

Innovatiesystemen

Publicatie

Nationale innovatiesystemen in kaart gebracht.

14 januari 2010

Home green home; a case study of inducing energy-efficient innovations in the Dutch building sector

Publicatie

Dit document analyseert het Nederlandse beleid om innovatie in "groene" gebouwen te stimuleren.

5 november 2009

Zorg om zorgleerlingen; een blik op beleid, aantal en kosten van jonge zorgleerlingen

Publicatie

Wat is de oorzaak voor de toename van het aantal zogenaamde zorgleerlingen en de uitgaven hiervoor?