Zoekresultaten

Er zijn 150 zoekresultaten voor *.
18 december 2007

Productiviteit en effectiviteit van de collectieve sector: Kansen voor beleidsrenderend onderzoek

Publicatie

EZ, BZK en Financiën geven CPB opdracht een verkenningsstudie op te stellen naar de mogelijkheden voor 'beleidsrenderend' onderzoek binnen de overheid

8 september 2006

CPB corrigeert budgettair effect van individualiseren heffingskortingen

Publicatie

CPB corrigeert eerdere berekeningen van het effect op de houdbaarheid van individualisering heffingskortingen

17 augustus 2006

Arbeidsparticipatie in Update Ageing

Publicatie

Deze notitie gaat in op vragen die gesteld zijn in de vergadering van de SER-commissie SEB over Update Ageing

19 juni 2006

Varianten voor de Studiegroep Begrotingsruimte: effecten op houdbare overheidsfinanciën

Publicatie

Op verzoek van de Studiegroep Begrotingsruimte beschrijft deze notitie de budgettaire en intergenerationele uitwerking van een aantal beleidsvarianten

30 maart 2006

Werkgeversbijdragen particuliere ziektekosten voor gepensioneerden

Publicatie

Dit memorandum tracht inzicht te krijgen in welk deel van de particulier verzekerde gepensioneerden in 2005 van hun voormalige werkgever een bijdrage particuliere ziektekosten ontving.

22 maart 2006

Samenhang tussen AWBZ en andere voorzieningen

Publicatie

Dit memorandum gaat in op de samenhang tussen AWBZ-zorg voor ouderen en andere voorzieningen die voor ouderen van belang zijn om goed te kunnen functioneren.

14 december 2005

Early retirement behaviour in the Netherlands; evidence from a policy reform

Publicatie

Door de aanpassing van de vervroegde uittredingsregelingen (VUT) zijn werknemers vervroegde uittreding gaan uitstellen.

13 juni 2005

Kunnen we ons een langer en gezonder leven veroorloven?

Publicatie

Betere gezondheid geen remedie tegen stijgende levensverwachting.

13 oktober 2004

Naar een schokbestendig pensioenstelsel; verkenning van enkele beleidsopties op pensioengebied

Publicatie

Enkele mogelijke pensioenhervormingen onderzocht.

27 september 2004

De effecten van verhoging van de pensioneringsleeftijd

Publicatie

Variant basispad Pensioenstudie: wat zijn de effecten van verhoging pensioneringsleeftijd als participatie ouderen op 30% wordt verondersteld