Zoekresultaten

Er zijn 225 zoekresultaten voor *.
2 december 2010

Stad en land

Publicatie

Uit Stad en Land blijkt dat een klein aantal factoren verklaart waarom de grond in de stad veel duurder is dan op het platteland.

2 december 2010

Presentatie "Stad en Land", vastgoedlezing 2010

Publicatie

Dit is de presentatie die door Coen Teulings gebruikt is om de CPB Bijzondere Publicatie 89 "Stad en Land" toe te lichten.

11 oktober 2010

Presentatie 'Hervorming van de woningmarkt'

Publicatie

Coen Teulings heeft in oktober een presentatie gegeven over de hervorming van de woningmarkt en de maatregelen in het coalitieakkoord.

23 juni 2010

Rentehobbelopslag WGA in 2011

Publicatie

Het vaststellen van de rentehobbelopslag in de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

31 mei 2010

Invloed WWB op gebruik bijstand

Publicatie

In welke mate hebben de wijzigingen in de financiering van de bijstand geleid tot een effectievere uitvoering van de bijstandswet?

20 mei 2010

Economische beleidsevaluaties en welvaart

Publicatie

In dit memorandum wordt nader ingegaan op het begrip 'maatschappelijke welvaart'.

22 april 2010

De reikwijdte van buurtvoorzieningen: een hedonische-prijsanalyse voor spoorstations

Publicatie

Wat hebben mensen ervoor over dichtbij een spoorstation te wonen?

8 april 2010

Houdbaarheid in 'Keuzes in Kaart'

Publicatie

Dit memorandum beschrijft op welke wijze het CPB bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's de effecten van maatregelen zal presenteren op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

1 april 2010

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid

Publicatie

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan met belangrijke doelmatigheidswinsten gepaard gaan.

10 maart 2010

De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek

Publicatie

Zijn de corporaties wel de meest aangewezen partij om de publieke doelstellingen van het sociale huurbeleid te bereiken?