Zoekresultaten

Er zijn 228 zoekresultaten voor *.
2 februari 2011

Invloed van uitkeringen centrale overheid op lokale huizenprijzen

Publicatie

We onderzoeken de invloed van uitkeringen van de centrale overheid op lokale huizenprijzen in Engeland, gebruik makend van paneldata op het niveau van Local Authorities van 2001 tot 2008.

Image for Invloed van uitkeringen centrale overheid op lokale huizenprijzen
21 januari 2011

Economische argumenten bij het voorontwerp auteurscontractenrecht

Publicatie

In de zomer van 2010 is een voorontwerp van wet gepubliceerd met betrekking tot het auteurs-contractenrecht. Het Ministerie van Justitie heeft het Centraal Planbureau gevraagd om een opinie over de welvaartseffecten van het voorontwerp.

Image for Economische argumenten bij het voorontwerp auteurscontractenrecht
12 januari 2011

Werkgelegenheidseffecten uniformering loonbegrip

Publicatie

Als gevolg van het wetsvoorstel uniformering loonbegrip wijzigen de loonkosten voor groepen werknemers, afhankelijk van hun inkomen.

Image for Werkgelegenheidseffecten uniformering loonbegrip
2 december 2010

Stad en land

Publicatie

Uit Stad en Land blijkt dat een klein aantal factoren verklaart waarom de grond in de stad veel duurder is dan op het platteland.

2 december 2010

Presentatie "Stad en Land", vastgoedlezing 2010

Publicatie

Dit is de presentatie die door Coen Teulings gebruikt is om de CPB Bijzondere Publicatie 89 "Stad en Land" toe te lichten.

11 oktober 2010

Presentatie 'Hervorming van de woningmarkt'

Publicatie

Coen Teulings heeft in oktober een presentatie gegeven over de hervorming van de woningmarkt en de maatregelen in het coalitieakkoord.

23 juni 2010

Rentehobbelopslag WGA in 2011

Publicatie

Het vaststellen van de rentehobbelopslag in de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

31 mei 2010

Invloed WWB op gebruik bijstand

Publicatie

In welke mate hebben de wijzigingen in de financiering van de bijstand geleid tot een effectievere uitvoering van de bijstandswet?

20 mei 2010

Economische beleidsevaluaties en welvaart

Publicatie

In dit memorandum wordt nader ingegaan op het begrip 'maatschappelijke welvaart'.

22 april 2010

De reikwijdte van buurtvoorzieningen: een hedonische-prijsanalyse voor spoorstations

Publicatie

Wat hebben mensen ervoor over dichtbij een spoorstation te wonen?