Zoekresultaten

Er zijn 176 zoekresultaten voor *.
1 april 2004

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

Publicatie

Twee maatschappelijke kosten-batenanalyses door het CPB beoordeeld.

2 maart 2004

Grotere betrouwbaarheid van electriciteitsproductie: een kosten-batenanalyse

Publicatie

Voorkómen grote elektriciteitsstoring kost zoveel dat het niet loont.

2 maart 2004

Energiebeleid en risico's op energiemarkten; een kosten-batenanalyse

Publicatie

Op welke wijze zou de overheid betrokken moeten zijn bij het verzekeren van de energievoorziening?

25 februari 2004

Afschaffen of niet? Analyse van fiscale verhaalsrechten bij faillissementen

Publicatie

Afschaffing bevoordeling fiscus bij faillissementen kent voor- en nadelen.

18 februari 2004

Gelijke beschikbaarheid, ongelijke handhaving? Een onderzoek naar de consequenties van de regionale verdeling van het politiebudget

Publicatie

Huidige verdeling politiebudget tussen korpsen leidt tot ongelijkheid bij handhaving.

15 januari 2004

Lerend beleid: het versterken van beleid door experimenteren en evalueren

Publicatie

Beleidsexperimenten in Nederland nog te weinig toegepast.

5 januari 2004

Centrale doelen, decentrale uitvoering; over de do's and don'ts van prestatieprikkels voor semi-publieke instellingen

Publicatie

De voors en tegens van prestatieprikkels voor semi-publieke instellingen op een rijtje.

17 december 2003

Kengetallen kosten-batenanalyse project 'Zuidas Amsterdam'

Publicatie

Project Zuidas in zijn huidige vorm maatschappelijk niet rendabel.

1 december 2003

Globale toets Business case Maasvlakte 2

Publicatie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB verzocht: “een globale toets op te stellen van de zogenoemde “doorsteekvariant” voor de Tweede Maasvlakte.

28 november 2003

Investeren in kennis; een maatschappelijk-economische beoordeling van de Bsik-projecten

Publicatie

Een beoordeling van de maatschappelijk-economische effecten van de 67 ingediende Bsik-voorstellen.