Zoekresultaten

Er zijn 178 zoekresultaten voor *.
23 juni 2004

Overcapaciteit? Een kosten-batenbenadering van optimale overcapaciteit in electriciteitsproductie

Publicatie

Ruime marge voor optimale reservecapaciteit door onzekerheid over mate van concurrentie.

2 mei 2004

Naar beleid dat bewezen heeft te werken

Publicatie

Beleidsexperimenten zijn waardevol maar onderbenut instrument.

1 april 2004

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

Publicatie

Twee maatschappelijke kosten-batenanalyses door het CPB beoordeeld.

2 maart 2004

Grotere betrouwbaarheid van electriciteitsproductie: een kosten-batenanalyse

Publicatie

Voorkómen grote elektriciteitsstoring kost zoveel dat het niet loont.

2 maart 2004

Energiebeleid en risico's op energiemarkten; een kosten-batenanalyse

Publicatie

Op welke wijze zou de overheid betrokken moeten zijn bij het verzekeren van de energievoorziening?

25 februari 2004

Afschaffen of niet? Analyse van fiscale verhaalsrechten bij faillissementen

Publicatie

Afschaffing bevoordeling fiscus bij faillissementen kent voor- en nadelen.

18 februari 2004

Gelijke beschikbaarheid, ongelijke handhaving? Een onderzoek naar de consequenties van de regionale verdeling van het politiebudget

Publicatie

Huidige verdeling politiebudget tussen korpsen leidt tot ongelijkheid bij handhaving.

15 januari 2004

Lerend beleid: het versterken van beleid door experimenteren en evalueren

Publicatie

Beleidsexperimenten in Nederland nog te weinig toegepast.

5 januari 2004

Centrale doelen, decentrale uitvoering; over de do's and don'ts van prestatieprikkels voor semi-publieke instellingen

Publicatie

De voors en tegens van prestatieprikkels voor semi-publieke instellingen op een rijtje.

17 december 2003

Kengetallen kosten-batenanalyse project 'Zuidas Amsterdam'

Publicatie

Project Zuidas in zijn huidige vorm maatschappelijk niet rendabel.