Zoekresultaten

Er zijn 206 zoekresultaten voor *.
19 mei 2009

Beoordeling projecten ICRE 2007/2008

Publicatie

Toetsing van een aantal projecten in het kader van de besteding van FES-geld (Fonds Economische Structuurversterking).

19 mei 2009

Het zwarte gat: reëel probleem of fata morgana?

Publicatie

Nederlandse besparingen lijken te verdwijnen in wat door Arnold Kusters in de jaren negentig "het zwarte gat" werd genoemd.

18 mei 2009

De Great Moderation in Nederland

Publicatie

Dit memorandum bespreekt de afname van macro-economische volatiliteit in de Nederlandse context en de relatie met de huidige crisis.

15 april 2009

Waarom wijken macro elasticiteiten af?

Publicatie

Deze studie analyseert macro loonelasticiteiten mbt arbeidsproductiviteit, loonbelasting, gemiddelde en marginale inkomstenbelasting, consumenten- en producentenprijzen, de relatieve uitkeringsvoet en het werkloosheidspercentage.

7 april 2009

De economische ontwikkeling in 2009 en 2010 in drie sectoren

Publicatie

Dit memorandum bevat achtergrondinformatie over de gevolgen van de economische crisis voor de productie en de werkgelegenheid in de industrie, de bouwnijverheid en de dienstensector (CEP 2009).

2 april 2009

De kredietcrisis en de Nederlandse economie in 2009-2010

Publicatie

Dit memorandum voorziet in een uitgebreide (Engelstalige) samenvatting van het Centraal Economisch Plan 2009

17 maart 2009

Investeringen in woningen (CEP 2009)

Publicatie

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in het Centraal Economisch Plan 2009.

3 maart 2009

Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport

Publicatie

In deze CPB-notitie wordt een second opinion gegeven over de MKBA van de projectalternatieven voor de Kanaalzone Gent-Terneuzen.

11 februari 2009

Trefzekerheid CPB-prognoses 1971-2007

Publicatie

Het nauwkeurig voorspellen van de economische groei blijkt voor alle ramingsinstituten een moeilijke opgave.

9 januari 2009

Effecten van de kredietcrisis op klimaat- en energiebeleid

Publicatie

CPB en PBL brengen de belangrijkste effecten van de kredietcrisis op het Nederlandse klimaat- en energiebeleid in kaart.