Zoekresultaten

Er zijn 202 zoekresultaten voor *.
7 april 2009

De economische ontwikkeling in 2009 en 2010 in drie sectoren

Publicatie

Dit memorandum bevat achtergrondinformatie over de gevolgen van de economische crisis voor de productie en de werkgelegenheid in de industrie, de bouwnijverheid en de dienstensector (CEP 2009).

2 april 2009

De kredietcrisis en de Nederlandse economie in 2009-2010

Publicatie

Dit memorandum voorziet in een uitgebreide (Engelstalige) samenvatting van het Centraal Economisch Plan 2009

17 maart 2009

Investeringen in woningen (CEP 2009)

Publicatie

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in het Centraal Economisch Plan 2009.

3 maart 2009

Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport

Publicatie

In deze CPB-notitie wordt een second opinion gegeven over de MKBA van de projectalternatieven voor de Kanaalzone Gent-Terneuzen.

11 februari 2009

Trefzekerheid CPB-prognoses 1971-2007

Publicatie

Het nauwkeurig voorspellen van de economische groei blijkt voor alle ramingsinstituten een moeilijke opgave.

9 januari 2009

Effecten van de kredietcrisis op klimaat- en energiebeleid

Publicatie

CPB en PBL brengen de belangrijkste effecten van de kredietcrisis op het Nederlandse klimaat- en energiebeleid in kaart.

23 september 2008

Onzekerheid in macroeconomische voorspellingen onderzocht met stochastische simulatie

Publicatie

Internationale variabelen de grootste bottleneck.

19 mei 2008

Effecten van omzetting van de aanschafbelasting op personenauto's in een kilometerprijs.

Publicatie

Het kabinet heeft eind november 2007 besloten tot de invoering van een kilometerprijs voor het wegverkeer.

8 mei 2008

Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040

Publicatie

Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet rekening te houden met onzekerheden over de toekomst.

9 april 2008

De invloed van demografische onzekerheid op de openbare financiën in Nederland

Publicatie

Hoe onzeker zijn de gevolgen van vergrijzing voor de Nederlandse openbare financiën?