Zoekresultaten

Er zijn 178 zoekresultaten voor *.
5 januari 2004

Op weg naar de diensteneconomie: De verwevenheid tussen industrie en diensten, gemeten in werkgelegenheid

Publicatie

Deze notitie toont de verwevenheid tussen industrie en diensten in de Nederlandse productiestructuur.

5 juni 2003

Prikkels voor UWV

Publicatie

Hoe kan het UWV tot goed presteren worden aangezet?

20 mei 2003

Prestatiecontracten voor politiekorpsen

Publicatie

Prestatieprikkels voor politiekorpsen kunnen averechts uitwerken.

12 februari 2003

'Tight oligopolies:' op zoek naar proportionele remedies

Publicatie

Als een oligopolie gaat knellen ...

29 januari 2003

Zorg voor concurrentie: een analyse van het nieuwe zorgstelsel

Publicatie

Meer concurrentie in nieuw zorgstelsel.

17 december 2002

Marktfalen bij innovaties in de dienstensector - december 2002

Publicatie

Dit memorandum gaat nader in op de invloed van marktfalen bij innovaties in de dienstensector.

9 juli 2002

Welvaartseffecten van verticale integratie in energieverdeling

Publicatie

Dit memorandum analyseert de welvaartsefffecten van verticale integratie van netwerken en handel op de energiemarkten.

13 mei 2002

Woningcorporaties; prikkels voor effectiviteit en efficiëntie

Publicatie

Hoe kan gegarandeerd worden dat de corporaties in het publieke belang opereren nu ze meer speelruimte hebben gekregen?

24 april 2002

Boek en markt; effectiviteit en efficiëntie van de vaste boekenprijs

Publicatie

In deze evaluatie worden de effectiviteit en de efficiëntie van de vaste boekenprijs tegen het licht gehouden.