Zoekresultaten

Er zijn 258 zoekresultaten voor *.
1 september 2009

Uitsplitsing naar vakbekwaamheid van arbeidsmarktdata in GTAP: een benadering gebaseerd op ILO en UBS data

Publicatie

In dit memorandum stellen we een benadering voor om data die kan worden gebruikt in de context van toegepaste algemeen evenwichtsmodellen, uit te splitsen naar bekwaamheden, in het bijzonder als wordt gewerkt met de GTAP dataset.

19 augustus 2009

Beoordeling CPB FES-ronde selectieve continuering

Publicatie

Een beoordeling van 14 projecten, met de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart.

11 augustus 2009

Variabele bezettingsgraden

Publicatie

In dit memorandum wordt het model zoals beschreven in Elbourne et al. (2009) uitgebreid met een functie waarmee verschillende bezettingsgraden kunnen worden ingesteld.

11 augustus 2009

Naar een DSAE model voor beleidsanalyse in Nederland

Publicatie

Dit memorandum presenteert een dynamisch stochastisch algemeen evenwichtsmodel voor een kleine open economie met verstorende belastingen.

27 juli 2009

Wat is bekend over de effecten van kenmerken van onderwijsstelsels?; een literatuurstudie

Publicatie

Deze studie bespreekt de empirische evidentie over effecten van kenmerken van onderwijsstelsels in het realiseren van de publieke belangen.

21 juli 2009

Productdifferentiatie en de ruilvoet

Publicatie

Productdifferentiatie kan ruilvoetverlies door bovengemiddelde groei tegengaan.

11 mei 2009

De economie van bedrijfsleiding in een grote Britse winkelketen

Publicatie

Commercieel bewustzijn is de belangrijkste vereiste voor een winkelchef.

24 april 2009

Beoordeling projecten innovatie en onderwijs 2008: analyse ten behoeve van toewijzing FES-gelden

Publicatie

Globale toetsing van 23 projecten, ingediend in het kader van een door het kabinet vastgesteld budget vanuit het FES.

7 april 2009

Agglomeratievoordelen in Nederland

Publicatie

Concentratie van gelijksoortige bedrijvigheid heeft een gunstig effect op de productiviteit.

5 maart 2009

Het effect van vroege selectie op de deelname aan en het afronden van het hoger onderwijs

Publicatie

Een onderzoek naar het effect van vroege selectie op de deelname aan en het afronden van het hoger onderwijs.