Zoekresultaten

Er zijn 228 zoekresultaten voor *.
8 april 2010

Houdbaarheid in 'Keuzes in Kaart'

Publicatie

Dit memorandum beschrijft op welke wijze het CPB bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's de effecten van maatregelen zal presenteren op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

1 april 2010

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid

Publicatie

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan met belangrijke doelmatigheidswinsten gepaard gaan.

10 maart 2010

De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek

Publicatie

Zijn de corporaties wel de meest aangewezen partij om de publieke doelstellingen van het sociale huurbeleid te bereiken?

23 februari 2010

Kinderopvang subsidies geanalyseerd

Publicatie

Analyse van het effect van kinderopvangsubsidies op de arbeidsparticipatie.

19 januari 2010

De financiele crisis en de beleidsopgaven volgens de WLO

Publicatie

Dit memorandum probeert een antwoord te geven op de vraag of de scenario's van de WLO voor 2020 na de huidige financiële en economische crisis nog actueel zijn.

9 december 2009

Hoe beschaafd is Nederland? Een fiscale kosten-batenanalyse

Publicatie

Een hoge belastingdruk is goed verenigbaar met een hoog welzijns- en welvaartsniveau.

24 november 2009

Macro-economische effecten van bouwinvesteringen

Publicatie

Op verzoek van het Nationaal Restauratiefonds rekent het CPB mee aan effecten van investeringen in de monumentenzorg

5 november 2009

Maatschappelijke kosten en baten van verstedelijkingsvarianten en openbaarvervoerprojecten voor Almere

Publicatie

Onderzoek naar de combinatie van verstedelijkingsalternatieven voor Almere en daaraan gekoppelde spoorinvesteringen.

15 september 2009

Investeringen in woningen (MEV 2010)

Publicatie

Dit memorandum geeft een onderbouwing van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw ten tijde van de MEV2010.

8 september 2009

Brede welvaart en nationaal inkomen

Publicatie

In deze notitie staat de vraag centraal wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om in beleidsanalyses van een breder welvaartsbegrip dan de groei van het BNP uit te gaan