Zoekresultaten

Er zijn 153 zoekresultaten voor *.
29 januari 2004

Verzekerde Selectie?

Publicatie

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar risicoselectie op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt in het huidige stelsel en het toekomstige stelsel.

29 januari 2003

Zorg voor concurrentie: een analyse van het nieuwe zorgstelsel

Publicatie

Meer concurrentie in nieuw zorgstelsel.

28 januari 2003

Financiering zorgverzekering volgens Strategisch Akkoord: effecten op overheidsfinanciën, loonkosten en koopkracht-januari 2003

Publicatie

Deze achtergrondnotitie bij de Economische Verkenning 2004-2007 (CPB Document 26) geeft een technische toelichting op de financiële gevolgen van de voorgenomen stelselwijziging in de zorg in 2005.

1 juli 2002

Concurrentie in de zorg

Publicatie

Sleutelrol voor concurrentie in nieuw zorgstelsel.

1 juni 2002

Financing medical specialist services in the Netherlands; welfare implications of imperfect agency.

Publicatie

Sinds 1995 is de financiering van medisch specialisten gewijzigd van een systeem met een tarief per verrichting in een

6 maart 2002

Hoe beïnvloedt marketing het voorschrijfgedrag van artsen?

Publicatie

Deze studie is erop gericht de effecten van marketing voor het voorschrijven van medicijnen op het voorschrijfgedrag door artsen te indentificeren en te meten.

4 maart 2002

Kwalitatieve analyse zorgstelsels - maart 2002

Publicatie

In dit memorandum wordt uitgebreider dan in 'Keuzes in Kaart' ingegaan op de voorstellen van politieke partijen voor vernieuwingen van het zorgstelsel.

14 november 2001

Premiehoogte en concurrentie in het nieuwe zorgstelsel

Publicatie

Welke omvang moet de nominale premiecomponent hebben om voldoende concurrentie tussen zorgverzekeraars mogelijk te maken?

6 augustus 2001

Uitgavenontwikkelingen in de gezondheidszorg

Publicatie

Dit memorandum onderzoekt de macro-economische determinanten van de gezondheidszorguitgaven.

16 juli 2001

Een scenario voor de zorguitgaven 2003-2006

Publicatie

Sterke stijging uitgaven aan gezondheidszorg verwacht.