Zoekresultaten

Er zijn 298 zoekresultaten voor *.
17 oktober 2008

Het principe van ondersteuningsmaatregelen op het gebied van subsidiariteit en innovatie

Publicatie

Dit memorandum presenteert een gedetailleerde subsidiariteitstest.

2 oktober 2008

Corrigerende grensmaatregleen en de EU-ETS, een kwantitatieve beoordeling

Publicatie

Als de EU alleen staat in het voeren van klimaatbeleid en een streng emissieplafond oplegt, wordt het concurrentievermogen van energie-intensieve sectoren aangetast.

17 september 2008

Gravity with gravitas: een kanttekening

Publicatie

Het grenseffect voor Canada is half zo groot als eerder gerapporteerd.

16 september 2008

Samenstelling van de groei van het BBP in een paar Europese landen en de Verenigde Staten

Publicatie

Dit memorandum laat twee alternatieve manieren zien om de groei van het BBP uit te splitsen.

16 september 2008

De wereldhandel en grondstoffenprijzen in 2008-2009

Publicatie

In dit achtergrondmemorandum bij de Macro Economische Verkenningen 2009 wordt nader ingegaan op recente ontwikkelingen en vooruitzichten voor de grondstoffenprijzen en de wereldhandel.

9 september 2008

De Interne Markt en de Nederlandse economie: implicaties voor handel en economische groei

Publicatie

Dit document presenteert de effecten van de Interne Markt (IM) in de Europese Unie (EU) op inkomen in twee stappen.

18 juni 2008

Het verband tussen ongelijkheid en groei opnieuw bezien

Publicatie

Kuznets had gelijk, maar niet helemaal.

13 mei 2008

Internationale uitstraling van binnenlandse hervormingen: de gezamenlijke toepassing van de Lissabon Strategie in de EU

Publicatie

Gezamenlijk de Lissabon-doelstellingen halen versterkt de effecten.

8 mei 2008

Europese Verkenning 6; Europa's buren: Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie

Publicatie

De EU heeft een gemeenschappelijk beleid voor haar buurlanden in het leven geroepen.

22 april 2008

Subsidiariteit en economische hervorming in Europa

Publicatie

In welke mate is de huidige, verdergaande Europese samenwerking economisch wenselijk?