Zoekresultaten

Er zijn 226 zoekresultaten voor *.
28 september 2006

Second opinion op de KBA Regionale Bereikbaarheidsprojecten, alternatieven Zuiderzeelijn

Op verzoek van de projectorganisatie Zuiderzeelijn heeft het CPB een second opinion gemaakt op de ‘Economische beoordeling aanvullende alternatieven Zuiderzeelijn’ van ECORYS.

21 augustus 2006

Second opinion op de Aanvullende KBA Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

Second opinion op de Aanvullende KBA Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

27 april 2006

Knelpuntanalyse voor de corridor Rotterdam-Antwerpen. Ten behoeve van het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ).

In het kader van het project Mainport Corridor Zuid wordt gewerkt aan voorstellen ter verbetering van de bereikbaarheid over de weg in de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen.

14 april 2006

Second opinion op de KBA OV-alternatieven Zuiderzeelijn

Verkeer en Waterstaat vraagt het CPB een second opinion uit te brengen over de KBA (ECORYS) van de Openbaar Vervoeralternatieven voor de Zuiderzeelijn.

14 april 2006

Second opinion op de Beoordeling programma Transitiealternatief Zuiderzeelijn

Verkeer en Waterstaat vraagt het CPB commentaar te geven op het rapport ‘Beoordeling programma Transitiealternatief Zuiderzeelijn’ (ECORYS)

28 februari 2006

Quick-scan kosten en baten Zuid-Willemsvaart', een second opinion

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een second opinion te geven van de ‘Notitie Quick-scan kosten en baten Zuid-Willemsvaart’.

23 februari 2006

Betrokkenheid van de overheid bij geliberaliseerde gasmarkten; een welvaarts-economische analyse van Nederlands gaswinningsbeleid.

Deze studie onderzoekt de welvaartseffecten van twee belangrijke onderdelen van het Nederlandse beleid voor de gaswinning.

8 februari 2006

Second opinion op de KBA Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een second opinion te geven op de “KBA op hoofdlijnen voor de Planstudie Schiphol-A'dam-Almere” van Decisio BV.

26 januari 2006

Reactie op: Probleemanalyse Zuiderzeelijn (Ecorys, 28 november 2005)

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB een korte, snelle reactie gevraagd op het rapport: Probleemanalyse Zuiderzeelijn; Kwantitatieve analyse en onderbouwing, Ecorys, 28 november 2005.