Zoekresultaten

Er zijn 206 zoekresultaten voor *.
23 september 2008

Onzekerheid in macroeconomische voorspellingen onderzocht met stochastische simulatie

Publicatie

Internationale variabelen de grootste bottleneck.

19 mei 2008

Effecten van omzetting van de aanschafbelasting op personenauto's in een kilometerprijs.

Publicatie

Het kabinet heeft eind november 2007 besloten tot de invoering van een kilometerprijs voor het wegverkeer.

8 mei 2008

Ex antetoets Startnotitie Randstad 2040

Publicatie

Bij het opstellen van een langetermijnvisie voor de Randstad dient het kabinet rekening te houden met onzekerheden over de toekomst.

9 april 2008

De invloed van demografische onzekerheid op de openbare financiën in Nederland

Publicatie

Hoe onzeker zijn de gevolgen van vergrijzing voor de Nederlandse openbare financiën?

9 januari 2008

Macro-economische veerkracht in een dynamisch, stochastisch algemeen-evenwichtsmodel

Publicatie

Gebrek aan veerkracht niet goed in model gebracht.

17 december 2007

Ruimtelijke verkenning naar alternatieven voor de Hoeksche Waard

Publicatie

Alternatieven voor het geplande bovenregionale bedrijventerrein in de Hoeksche Waard.

1 november 2007

Globalisation and the Dutch economy; a case study to the influence of the emergence of China and Eastern Europe on Dutch international trade

Publicatie

Wat betekent het toenemende belang van China en Oost-Europa op de wereldmarkt voor een kleine open economie als de Nederlandse?

25 oktober 2007

Aanvulling analyse gevolgen Burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'

Publicatie

Het CPB en het MNP hebben op verzoek van de Tweede Kamer de verwachte effecten van het burgerinitiatief van Milieudefensie ‘Boeren met Toekomst’ geanalyseerd

27 september 2007

Analyse van het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'; effecten van een andere intensieve veehouderij.

Publicatie

CPB en MNP analyseren het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst' van Milieudefensie en Jongeren Milieu Actief.

6 augustus 2007

Investeren in het Nederlandse Landschap: Opbrengst: geluk en euro's

Publicatie

Op verzoek van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit heeft het CPB 'Investeren in het Nederlandse Landschap' aan een nader onderzoek onderworpen