Zoekresultaten

Er zijn 260 zoekresultaten voor *.
7 april 2009

Agglomeratievoordelen in Nederland

Publicatie

Concentratie van gelijksoortige bedrijvigheid heeft een gunstig effect op de productiviteit.

5 maart 2009

Het effect van vroege selectie op de deelname aan en het afronden van het hoger onderwijs

Publicatie

Een onderzoek naar het effect van vroege selectie op de deelname aan en het afronden van het hoger onderwijs.

4 maart 2009

Handelsbarrières en productiviteit: Empirisch bewijs met behulp van data op bedrijfsniveau

Publicatie

Dit memorandum combineert empirische resultaten die zijn verkregen uit een databestand op bedrijfsniveau voor Europese landen: The Observatory of European SMEs.

3 maart 2009

De relatie tussen toetreding, uittredeing en productiviteit: een overzicht van recente theoretische en empirische literatuur

Publicatie

Decompositiemethoden laten zien dat toe- en uittreding sterk bijdragen aan de toename van de productiviteit.

3 maart 2009

Concurrentie, innovatie en intellectuele eigendomsrechten in softwaremarkten

Publicatie

Wanneer is het wenselijk dat de overheid open source software stimuleert in reactie op marktfalens in softwaremarkten?

26 februari 2009

De effecten van concurrentie op de kwaliteit van basisscholen in Nederland

Publicatie

Concurrentie tussen scholen heeft een klein significant positief effect op de prestaties van leerlingen.

21 januari 2009

Hoe verspreidt het computergebruik zich? Een verklaring voor het adoptiepatroon van computers en implicaties voor de loonverdeling

Publicatie

Welke effecten heeft de diffusie van computers op de loonverdeling?

7 januari 2009

Een nieuwe financieringssystematiek voor het Passend onderwijs: lessen uit de zorg en sociale zekerheid.

Publicatie

OCW vraagt het CPB welke lessen te trekken zijn uit de zorg en sociale zekerheid

18 december 2008

Hebben de convenanten uit 2006 het voortijdig schoolverlaten verminderd in Nederland?

Publicatie

Voortijdig schoolverlaten wordt beschouwd als een van de grootste problemen in het huidige Nederlandse onderwijs.

25 september 2008

Stap over je grenzen en kijk rond

Publicatie

De studie kijkt naar innovatie, menselijk kapitaal, technologietransfers en concurrentie als belangrijke bronnen van productiviteitsgroei bij bedrijven.