Zoekresultaten

Er zijn 228 zoekresultaten voor *.
23 juni 2009

Een analyse van de individuele spaarrekining voor werkloosheid in Nederland

Publicatie

Hervormingsoptie voor de werkloosheidsverzekering: de introductie van een zogenoemde spaar-WW.

12 juni 2009

Budget deeltijd-WW

Publicatie

Deze notitie gaat in op de kosten van de deeltijd-WW aan de hand van twee scenario's

10 juni 2009

Verhoging Nationale Hypotheekgarantie

Publicatie

In deze notitie worden de verwachte effecten besproken van een verhoging van de kostengrens van de NHG naar 350 duizend euro

19 mei 2009

Beoordeling projecten ICRE 2007/2008

Publicatie

Toetsing van een aantal projecten in het kader van de besteding van FES-geld (Fonds Economische Structuurversterking).

23 april 2009

Arbeidsaanbod en gewerkte uren tot 2050: een beleidsneutraal scenario

Publicatie

Dit memorandum beschrijft een beleidsneutrale projectie voor het arbeidsaanbod en het aantal gewerkte uren per week tot 2050.

1 april 2009

Woningbezit en de arbeidsmarkt in Europa

Publicatie

Europese economen analyseren de invloed van de woningmarkt op de arbeidsmarkt.

17 maart 2009

Investeringen in woningen (CEP 2009)

Publicatie

In dit memorandum wordt een onderbouwing gegeven van de ontwikkeling van de investeringen in woningbouw zoals geraamd in het Centraal Economisch Plan 2009.

22 januari 2009

Pensioenregelingen en de verhouding tussen het laatst verdiende loon en het pensioen in Nederland

Publicatie

Werknemers overschatten hun pensioen.

8 december 2008

Pensioenspaarpot verdampt

Publicatie

Dit memorandum analyseert de problemen in de pensioensector.

30 oktober 2008

Op zoek naar winst voor de maatschappelijke onderneming; een economische analyse

Publicatie

Medio 2007 bracht het kabinet een voorontwerp in 2007 voor een (additionele) rechtsvorm van de Maatschappelijke Onderneming uit.